Inovované a nové předměty

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: „Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce“ (CZ.2.17/3.1.00/32102)

Sylabus předmětu 5EN456 – Applied Quantitative Methods II (*.pdf)

Sylabus předmětu 55F450 – Mathematics for Economists II (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN100 – Ekonomie (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN511 Mikroekonomie III (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN513 Makroekonomie III (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN202 – Mikroekonomie I (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN203 Makroekonomie I (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN306 – Aplikované kvantitativní metody I (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN401 Mikroekonomie II (*.pdf)

Sylabus předmětu 5EN403 Makroekonomie II (*.pdf)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague