-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

InSIS: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Kancelář: NB 340, JM 175

Telefon: +420 224 095 519

+420 224 094 357

e-mail: zdenek.chytil@vse.cz

Fotografie ke stažení zde, zde a zde

Oblast profesního působení

Zdeněk Chytil obhájil habilitační práci v roce 2003 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zabývá se především postkeynesovskou ekonomií. Formuloval některé teoretické koncepty upravující stávající postkeynesovské přístupy. Na jejich základě koncipoval určité aplikace v oblasti analýzy všeobecné rovnováhy a hospodářsko-politické dopady „pumpování peněz“ do ekonomiky. Marginálně se věnuje také experimentální ekonomii, behaviorální ekonomii a ekonomii zdraví. Působí jako člen Výkonné rady časopisu Politická ekonomie a člen Nakladatelské rady nakladatelství Oeconomica.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN101 Ekonomie
  • 5EN102 Základy mikroekonomie
  • 5EN103 Základy makroekonomie
  • 5HP500 Projekt diplomové práce
  • 55F909 Studijní / pedagogický pobyt v zahraničí
  • 55F911 Prezentační přednáška

Vědecké publikace

CHYTIL, Zdeněk a kol., 2015. Eseje z postkeynesovské ekonomie. Praha: Oeconomica, s. 280, ISBN 978-80-245-2122-0

CHYTIL, Zdeněk. 2003. Postkeynesovské pojetí nezávislosti centrální banky a fungování komerčních bank Praha: Oeconomica, s.135, ISBN 80-245-0469-3

CHYTIL, Zdeněk. Teorie endogenních peněz v postkeynesiánské ekononomii. Ekonomický časopis. 2003, No. 5, s. 550-569. ISSN 0013-3035

CHYTIL, Zdeněk, MÁSLO Lukáš. Uncertainty, Money and the “Fair” Rate of Interest. European Scientific Journal. August 2015, Special Edition, s. 256-271. ISSN (print) 1857-7881, ISSN (online) 1857- 7431

CHYTILOVÁ, Helena, CHYTIL, Zdeněk. Experimental Macroeconomics Evaluation of Coordination Favorableness at Aggregate Level. Ekonomický časopis. 2014, No. 8,
s. 779-804, ISSN 0013-3035


Ve volném čase se věnuji lyžování, cyklistice, squashi, tenisu a plavání.