Hledat
Pokročilé hledání
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Oblast profesního působení

Zdeněk Chytil obhájil habilitační práci v roce 2003 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zabývá se především postkeynesovskou ekonomií. Formuloval některé teoretické koncepty upravující stávající postkeynesovské přístupy. Na jejich základě koncipoval určité aplikace v oblasti analýzy všeobecné rovnováhy a hospodářsko-politické dopady „pumpování peněz“ do ekonomiky. Marginálně se věnuje také experimentální ekonomii, behaviorální ekonomii a ekonomii zdraví. Působí jako člen Výkonné rady časopisu Politická ekonomie a člen Nakladatelské rady nakladatelství Oeconomica.

Vědecké publikace

CHYTIL, Zdeněk a kol., 2015. Eseje z postkeynesovské ekonomie. Praha: Oeconomica, s. 280, ISBN 978-80-245-2122-0

CHYTIL, Zdeněk. 2003. Postkeynesovské pojetí nezávislosti centrální banky a fungování komerčních bank Praha: Oeconomica, s.135, ISBN 80-245-0469-3

CHYTIL, Zdeněk. Teorie endogenních peněz v postkeynesiánské ekononomii. Ekonomický časopis. 2003, No. 5, s. 550-569. ISSN 0013-3035

CHYTIL, Zdeněk, MÁSLO Lukáš. Uncertainty, Money and the “Fair” Rate of Interest. European Scientific Journal. August 2015, Special Edition, s. 256-271. ISSN (print) 1857-7881, ISSN (online) 1857- 7431

CHYTILOVÁ, Helena, CHYTIL, Zdeněk. Experimental Macroeconomics Evaluation of Coordination Favorableness at Aggregate Level. Ekonomický časopis. 2014, No. 8, s. 779-804, ISSN 0013-3035

Vyučované předměty na NF VŠE

5EN101 Ekonomie

5EN102 Základy mikroekonomie

5EN103 Základy makroekonomie

5HP500 Projekt diplomové práce

55F909 Studijní / pedagogický pobyt v zahraničí

55F911 Prezentační přednáška

Mediální výstupy

CHYTIL, Zdeněk. VŠE o… přínosech behaviorální ekonomie. Hospodářské noviny [online]. 2016, roč. 26, č. 21.4., s. 14. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-65258650-vse-o-prinosech-behavioralni-ekonomie.

CHYTIL, Zdeněk. VŠE o… vývoji směnného kurzu koruny a intervencích ČNB. Hospodářské noviny [online]. 2015, roč. 25, č. 161, s. 14. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-64482180-vse-o-vyvoji-smenneho-kurzu-koruny-a-intervencich-cnb

Lyžování, cyklistika, squash, tenis, plavání.