Hledat
Pokročilé hledání
Prof.Ing.Robert Holman, CSc.

Oblast profesního působení

Specializuji se na dějiny ekonomického myšlení. Disertační práci jsem obhájil a hodnost kandidáta ekonomických věd jsem získal v roce 1991 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1984 vyučuji na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1997 jsem byl jmenován profesorem v oboru ekonomie.

Vědecké publikace

Ekonomická analýza práva, Politická ekonomie 4, 2004

Politická ekonomie Davida Ricarda, Politická ekonomie 1 a 2, 1998

„The Long Way“ – A Great Illusion , Prague Economic Papers 3, 1997

Teorie ekonomické rovnováhy Léona Walrase, Politická ekonomie 1, 1997

Reálný devizový kurz, zákon jediné ceny a teorie parity kupní síly, Finance a úvěr 1., 1993

Vyučované předměty na NF VŠE

5EN200 Dějiny ekonomického myšlení

5EN222 Dějiny ekonomického myšlení (krátký kurz)

Jsem členem zájmového spolku Mezinárodní institut společenských a ekonomických věd (IISES).