Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – červen 2017

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 19. 06. 2017 v 9:15 hod. v RB 101.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z ISIS o splnění předmětů.

Ústní část se bude konat od  26. 06.- 27. 06. 2017, konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK1.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague