Aktivní granty

Nové granty (2017)

Doba Řešitel Téma Členové týmu
2017 – 2019 Libor Dušek Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat Mezinárodní grant společně s Christianem Traxlerem, Hertie School of Governance, Berlin
2017 – 2019 Veronica Grembi Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxe Paola Bertoli, KEKE
2017 – 2019 Silvester van Koten Design aukcí tržních prémií pobřežních větrných elektráren: teoretický a experimentální výzkum
2017 – 2019 Alexander Klein Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000

Pokračující granty z minulých let

Doba Řešitel Téma Členové týmu
2015-2017 Silvester van Koten Rozhodování na finančních a energetických trzích Tomáš Lichard
2016-2018 Niclas Berggren Důvěra, tolerance a náboženství – nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky
2015-2017 Tomáš Cvrček Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce Tomáš Miklánek
2016-2017 Pavel Pelikán Proč ekonomiky selhávají – Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie