Ing. Michal Mirvald, Ph.D. převzal ocenění nejoblíbenějšího pedagoga roku 2021

VŠE potřetí ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za Národohospodářskou fakultu byl zvolen Ing. Michal Mirvald, Ph.D. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Ing. Michal Mirvald, Ph.D. získal toto ocenění po třetí, tedy v každém z uskutečněných ročníků.

 

Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Ing. Michal Mirvald je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE, v současné době je na téže fakultě proděkanem pro zahraniční vztahy a zástupcem vedoucího Katedry ekonomie. Pedagogicky zde působí od roku 2001, přednáší kurzy ekonomie zejména v bakalářských studijních programech. Jako lektor pravidelně působí také na Komoře auditorů ČR a příležitostně na Nejvyšším kontrolním úřadě ČR či Ministerstvu obrany ČR.

 

V roce 2013 se stal Ing. Michal Mirvald, Ph.D.  na Národohospodářské fakultě proděkanem pro vnitřní organizaci a rozvoj studia. Tuto funkci zastával až do roku 2018, kdy byl zvolen proděkanem pro zahraniční vztahy, kterým je doposud. V rámci pedagogické činnosti působí pan Ing. Michal Mirvald, Ph.D.  jako vyučující a garant předmětů Ekonomie I. nebo Makroekonomie.

 

 

Cílem této ankety je ocenění učitelů, kteří jsou mezi studenty oblíbení. Vážím si pedagogů, kteří umějí své studenty zaujmout a pedagogickou práci chápou jako své celoživotní poslání. Jsem ráda, že na VŠE máme celou řadu skvělých pedagogů, o čemž svědčí skutečnost, že studenti hlasovali pro několik set osobností. Ale samozřejmě srdečně zejména blahopřeji dnešním vítězům, kteří na svých mateřských fakultách získali nejvíce hlasů“, řekla rektorka VŠE prof. Hana Machková.

 

Za FFÚ byl pedagogem roku 2021 vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV doc. Martina Jiránková, za FPH Ing. David Říha, za FIS Miroslava Otavová, prom. mat., za NF Ing. Michal Mirvald a za FM PhDr. Jan Závodný Pospíšil. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Jan Molín, David Říha a Michal Mirvald získali titul Pedagog roku zatím ve všech ročnících ankety, Martina Jiránková získala toto ocenění podruhé.

Pro svého oblíbeného učitele hlasovalo celkem 2 661 studentů. Alespoň jeden hlas získalo 503 pedagogů.