Nabídka pracovní pozice

V rámci realizace smluvního výzkumu NF poptáváme 4 zodpovědné studenty, kteří by prováděli šetření v obci Kamenice (okres Praha-východ) formou polostrukturovaného rozhovoru s občany, zástupci podnikatelské sféry a místních spolků. Obec poskytne náležitou součinnost a informuje potenciálně oslovené obyvatele předem přes sociální sítě.
Bližší informace včetně termínu realizace a zajímavé výše honoráře u kolegyně z Katedry ekonomie Ing. Nikoly Krejčové, Ph.D.