Chytil, Zděnek a kolektiv: Eseje z postkeynesovské ekonomie

Monografie představuje pro českého čtenáře zajímavou sondu do více i méně známých kapitol postkeynesovské ekonomie. Postkeynesovství zpochybňuje velkou část teoretických základů ekonomické vědy za posledních dvě stě let. Odlišností svých závěrů od závěrů ekonomických škol hlavního proudu v oblasti monetární ekonomie zaujme pozornost akademiků i praktiků především pak návrhy na změnu paradigmatu měnové politiky. Pokud čtenář shledá-li argumenty autorů za přesvědčivé, může provést hlubší reflexi fundamentů svého vlastního pohledu a být tak pro něj obohacením i zajímavou zkušeností.