doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

InSIS: doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

Kancelář: NB 316

Telefon: +420 224 095 561

e-mail: libor.dusek@vse.cz

Osobní stránka

Oblast profesního působení

Libor Dušek je ekonom. Mezi jeho zaměření patří ekonomie práva a ekonomie veřejného sektoru. Doktorát získal v roce 2003 na Chicagské univerzitě a poté pracoval pro CERGE-EI v Praze, akademickou instituci pod záštitou Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity. Byl členem a poté vedoucím Katedry institucionální, enviromentální a experimentální ekonomie na NF. V současné době pracuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a jako výzkumník na KEKE NF VŠE.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE562 Aplikovaná mikroekonomie
  • 5IE402 Ekonomie a právo
  • 5IE200 Úvod do práva a ekonomie
  • 5IE561 Mikroekonomie III
  • 5IE475 Analýza dopadů veřejných politik 

Vědecké publikace

Selecting among Acquitted Defendants: Procedural Choice versus Selective Compensation. Comment. Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 172, No.1 (2016), pp. 134-137.

Time to punishment: The effects of a shorter criminal procedure on crime rates, International Review of Law and Economics, Vol. 43, (August 2015), pp. 134-147.

The Poor or the Kids? Distributional Impacts of the Tax and Benefit System among Czech Households, (with Klára Kalíšková and Daniel Munich), Prague Economic Papers Vol 24, No 5 (2016), pp. 602-617