Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

InSIS: Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Kancelář: NB 342

Telefon: +420 224 095 649

e-mail: michal.mirvald@vse.cz

Fotografie ke stažení zde a zde

Oblast profesního působení

Zabývám se obecnou ekonomickou teorií a dějinami ekonomických teorií. Z pohledu ekonomické praxe je středem mého zájmu analýza spotřebitelského chování a vývoj podnikatelského prostředí v ČR z důrazem na malé firmy.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN101 Ekonomie I.
  • 5EN102 Základy mikroekonomie
  • 5EN103 Základy makroekonomie
  • 5EN105 Makroekonomie
  • 5EN411 Ekonomie II.

Vybrané vědecké publikace

Čadil, J., Mirošník, K., Petkovová, L., Mirvald, M. (2018) Public Support of Private R&D – Effects on Economic Sustainability. Sustainability 10(12). 4612 Link

Soudobé trendy evropského trhu práce. Politická ekonomie: teorie modelování, aplikace. 2016. sv. 64, č. 2, s. 239–241. ISSN 0032-3233

Possible Impacts of Information Asymmetry in the Mobile Phone Accessory Market. In LÖSTER, T. — PAVELKA, T. (ed.). International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2015, s. 1138–1144. ISBN 978-80-87990-06-3.

Business Influence on the Mass Media: A Case Study of 21 Countries. Transformation in Business & Economics. 2015. sv. 14, č. 1 (34), s. 65–75. ISSN 1648-4460.

Is Adam Smith’s Idea of Harmony between Individual Self-Interest and Social Interest Consistent with the Reality of Today?. In LÖSTER, T. — PAVELKA, T. (ed.). International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2013, s. 1007–1011. ISBN 978-80-86175-87-4.

Dopady zavedení eura na zahraniční obchod, přímé investice a HDP. In: HELÍSEK, M. Euro v ČR z pohledu ekonomů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 125–137. ISBN 978-80-7380-182-3.


Mediální výstupy

http://m.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/974166


Mám rád historické motocykly ČZ a Jawa a rád rybařím. Avšak aktuálně většinu volného času věnuji své dceři a svým dvěma synům.