Ing. Petr Špecián, Ph.D.

InSIS: Ing. Petr Špecián, Ph. D.

Kancelář: NB 343

Telefon: +420 224 095 358

e-mail: petr.specian@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Mé zázemí je primárně v mikroekonomii a filosofii. Během disertačního výzkumu jsem se soustředil na fenomenologickou sociologii Alfreda Schütze, její vztah k teoriím rakouské ekonomické školy a její relevanci pro apriorismus. Dnes se zabývám širším spektrem témat spadajících do oblasti metodologie, behaviorální ekonomie a ekonomie veřejné volby. Vedle Národohospodářské fakulty působím také na Fakultě humanitních studií UK.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN252 Mikroekonomie I
  • 5EN302 Ekonomie veřejného sektoru
  • 5FI101 Úvod do filosofie
  • 5FI321 Metodologie ekonomie

Vědecké publikace

Špecián, Petr. 2015. “Potřebuje ekonomie psychologii?” Teorie vědy 2015, 37 (3): 279-301. ISSN 1210-0250.
URL: http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/264/331

Špecián, Petr. 2014. Phenomenology and Economics. Erasmus journal for philosophy and economics. 2014, 7 (1): 161-165. ISSN 1876-9098. 
URL: http://ejpe.org/pdf/7-1-ts-2.pdf

Špecián, Petr. 2013. To the Interpretation of Spontaneous Order. E-logos: Electronic Journal for Philosophy. 2013, 20 (17). ISSN 1211-0442. ,
URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/specian13.pdf

Špecián, Petr. 2012. Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice. Filozofia. 2012, 67 (4): 335-346. ISSN 0046-385 X.

Špecián, Petr. 2012. Od Misese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii. Politická ekonomie 2012, 60 (3): 395-410. ISSN 0032-3233.