Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.

InSIS: Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.

Kancelář: NB 363

Telefon: +420 224 095 640

e-mail: tomas.miklanek@vse.cz

Oblast profesního působení

Tomáš Miklánek je výzkumným asistentem na Katedře ekonomie a CERGE-EI Teaching Fellow. V oblasti behaviorální a experimentální ekonomie se zajímá především o efekt emocí při rozhodování, o interakci mezi monetárními a vnitřními pohnutkami a endogenní volbě informací. Působí jako manažer Laboratoře experimentální ekonomie LEE, která se nalézá na půdě VŠE. 


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE462, 5IE412 Behaviorální ekonomie
  • 5IE252 Ekonomie života
  • 5IE458 Teorie her
  • 55F912 Úvod do programu STATA

Vědecké publikace

Miklánek, T. (2018). Information asymmetry and exposure effects in dictator games. Journal of behavioral and experimental economics77, 29-39.

Working papers and Papers under review:

Endogenous information choice of the agents with biased self-image (Research in progress)
Does Financing of Public Goods by Lotteries Crowd Out Pro-Social Incentives? (with Peter Katuščák)
The more you trade, the less you earn; an experimental study (with Miroslav Zajíček)