1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nově vyučovaný mimosemestrální doktorský kurz: Aplikovaná makroekonomie

Související stránky

Katedra ekonomie vypisuje na LS2015/16 specializovaný doktorský kurz Aplikovaná makroekonomie (5EN915).

Kurz je zaměřen na empirické zkoumání základních makroekonomických vztahů a konceptů pomocí ekonometrických a statistických přístupů. Ke každému tématu budou představeny relevantní studie, na jejichž metodologickém základě budou provedeny kvantifikace na reálných datech pro zvolené země či skupinu zemí; výsledky budou následně interpretovány z ekonomického hlediska. Úroveň výkladu předpokládá znalost základních metod analýzy časových řad a standardního ekonometrického software (EViews či Stata).

Výuka 16. 5. – 20. 5. 2016 vždy 16:15-19:30 h v SB203, vyučuje doc. Kadeřábková, Ing. Maleček.

Podrobnější obsah předmětu k dispozici zde.