Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EK0 a EA000 – květen 2018

Odevzdání BP a DP je stanoveno na pátek 11. 5. 2018 v čase  9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 13:00 hod. v místnosti číslo NB 341 (sekretariát KEKE).  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Termíny obhajob jsou předběžně stanoveny od 12. 6. do 15. 6. 2018. Termín bude pevný a nebude jej možné měnit.

Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému InSIS a také do  Odevzdávárny v ISIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK0 nebo EA 000.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague