PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D.

InSIS: PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D.

Kancelář: NB 362

Telefon: +420 224 095 377

e-mail: klara.kaliskova@vse.cz

Osobní stránka

Google Scholar

Oblast profesního působení

Klára Kalíšková zastává funkci odborného asistenta na Katedře ekonomie na VŠE a CERGE-EI Teaching Fellow. Patří mezi výzkumníky think tanku IDEA a je členkou Akademie věd České republiky. Svůj doktorát získala roku 2016 na CERGE-EI v Praze a mezi její výzkumná témata patří ekonomie trhu práce a aplikovaná ekonometrie, kde využívá empirické zkoumání a evaluaci politik.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE475 Analýza dopadů veřejných politik
  • 5EN457 Aplikované kvantitativní metody II
  • 55F902 Účast na doktorandském workshopu

Vybrané vědecké publikace

Kalíšková, K. (2018). Tax and Transfer Policies and the Female Labor Supply in the EU. Empirical Economics, forthcoming. (WP version)

Bajgar, M., Janský, P., and Kalíšková, K. (2018) The Poor outside the Lamplight: On the Prevalence of Poverty among Population Groups Not Included in Household Surveys. Post-Communist Economies 31(2): 181-199

Dušek, L., Kalíšková, K., and Münich, D. (2015). The Poor or the Kids? Distributional Impacts of Taxes and Benefits Among Czech Households. Prague Economic Papers 24(5): 602-617

Kalíšková, K., (2014). Labor Supply Consequences of Family Taxation: Evidence from the Czech Republic. Labour Economics, 30, 234-244.

Dušek, L., Kalíšková, K., and Münich, D. (2013). Distribution of average, marginal, and participation tax rates among Czech taxpayers: Results from a TAXBEN model. Czech Journal of Economics and Finance, 63(6), 474-504.