PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

InSIS: PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Kancelář: NB 362

Telefon: +420 224 095 377

e-mail: lubimir.cingl@vse.cz

Osobní stránka
link – Google Scholar
LinkedIn

Oblast profesního působení

Lubomír Cingl je odborný asistent na KEKE NF VŠE a CERGE-EI Teaching Fellow. Pomocí experimentální ekonomie a psychologie zkoumá lidské chování, především rozhodování v netradičních podmínkách, jako jsou například stres a časová tíseň. Další výzkumné projekty se týkají studia chování mladistvých delikventů. Mezi jeho expertízy dále patří studium náboženství a teorie sekularizace, empirické zkoumání teorie aukce a rizika. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2016.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE375 Drogy v ekonomii
  • 5EN754, 5EN254 Úvod do teorie her
  • 5IE362 Ekonomie a psychologie
  • 5EN457 Aplikované kvantitativní metody II
  • 5IE460 Ekonomie náboženství

Vědecké publikace

l’Haridon, O., Vieider, F., Aycinena, D., Bandur, A., Belianin, A., Cingl, L., Kothial, A., and P. Martinsson (accepted).” Off the Charts: Massive Unexplained Heterogeneity in a Global Study of Ambiguity Attitudes.” Review of Economics and Statistics

Willard A., Cingl L. (2017) „Testing Theories of Secularization and Religious Belief in the Czech Republic and Slovakia.““ Evolution & Human Behavior 38(5), p.604-615

Cahlíková,J. & Cingl, L. (2017) „Risk Preferences under Acute Stress,“ Experimental Economics 20(1), p. 209-239