doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

InSIS: doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Kancelář: NB 362

Telefon: +420 224 095 377

e-mail: lubomir.cingl@vse.cz

Osobní stránka
link – Google Scholar
LinkedIn

Oblast profesního působení

Lubomír Cingl je docent na KEKE NF VŠE a CERGE-EI Teaching Fellow. Pomocí experimentální ekonomie a psychologie zkoumá lidské chování, především rozhodování v netradičních podmínkách, jako jsou například stres a časová tíseň. Další výzkumné projekty se týkají studia chování mladistvých delikventů. Mezi jeho expertízy dále patří studium náboženství a teorie sekularizace, empirické zkoumání teorie aukce a rizika. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2016.


Vyučované předměty na NF VŠE

 • 5IE375 Drogy v ekonomii
 • 5EN754, 5EN254 Úvod do teorie her
 • 5IE362 Ekonomie a psychologie
 • 5EN457 Aplikované kvantitativní metody II
 • 5IE460 Ekonomie náboženství

Vybrané vědecké publikace

 • Cahlíková, J., Cingl, L. and Levely, I. (2019). “How Stress Affects Performance and Competitiveness across Gender” Management Science (link)
 • Willard, A. K., Cingl, L., & Norenzayan, A. (2019). Cognitive Biases and Religious Belief: A path model replication in the Czech Republic and Slovakia with a focus on anthropomorphism. Social Psychological and Personality Science (Linklink to preprint)
 • Cingl, L. (2018) “Social Learning under Acute Stress” PLoS ONE 13(8), e0202335 (link)
 • l’Haridon, O., Vieider, F., Aycinena, D., Bandur, A., Belianin, A., Cingl, L., Kothial, A., and P. Martinsson (2018).” Off the Charts: Massive Unexplained Heterogeneity in a Global Study of Ambiguity Attitudes.” Review of Economics and Statistics 100(4), 664-677 (link link to WP)
 • Willard A., Cingl L. (2017) „Testing Theories of Secularization and Religious Belief in the Czech Republic and Slovakia.“ Evolution & Human Behavior 38(5), p.604-615 (link)
 • Cahlíková,J. & Cingl, L. (2017) „Risk Preferences under Acute Stress,“ Experimental Economics 20(1), p. 209-239 (link, link to WP)