Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.


E-mail, konzultační hodiny a vyučované předměty, (https)

Profesní zařazení

  • docent

Odborné zaměření

  • mikroekonomie
  • makroekonomie
  • dějiny ekonomických teorií

Zaměstnání

  • od 1972 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen katedry ekonomie

Vzdělání

  • 1987 titul doc., Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Ekonomie
  • 1981 titul CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Ekonomie
  • 1972 titul Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze

Další aktivity

  • řešitel a spoluřešitel výzkumných záměrů, grantů FRVŠ a GAČR, projektu KONTAKT
  • od 1972 České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, výuka ekonomie

Publikační činnost