Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doc. Ing. Miroslav Kuře, CSc.

E-mail, konzultační hodiny a vyučované předměty, (https)

Profesní zařazení

 • vedoucí katedry
 • docent

Odborné zaměření

 • makroekonomie
 • mikroekonomie

Zaměstnání

 • od 2004 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen katedry ekonomie
 • 1998–2004 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen katedry makroekonomie
 • 1991–1998 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, vedoucí katedry makroekonomie
 • 1990–1991 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen katedry obecné ekonomické teorie
 • 1964 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen katedry politické ekonomie

Vzdělání

 • 1978 titul Doc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
 • 1972 titul CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
 • 1964 titul Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze, Všeobecně ekonomická fakulta, obor Učitelství ekonomických předmětů a obor Politická ekonomie

Další aktivity

 • dosud Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady NF VŠE
 • dosud Manažerské centrum v Ústí nad Labem, člen akademického kolegia
 • České vysoké učení technické v Praze a UJEP, externí spolupráce
 • 1973–1990 Ekonomický ústav ČSAV, samostatný vědecký pracovník
 • od 1966 Výzkumný ústav národohospodářského plánování, externí spolupráce

Publikační činnost