Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.


E-mail, konzultační hodiny a vyučované předměty, (https)

Profesní zařazení

 • docent

Odborné zaměření

 • problematika hmotné zainteresovanosti podniků a úloha trhu v příkazové ekonomice
 • analýza hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště fiskálních, měnových)
 • problematika státního dluhu, mezinárodních finančních trhů, mezinárodních finančních institucí
 • transformace ekonomik zemí střední Evropy
 • teorie endogenních peněz
 • analýza úlohy a funkce centrální banky v postkeynesovské teorii

Zaměstnání

 • od 2004 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen Katedry ekonomie
 • 2000–2004 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen Katedry makroekonomie
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, proděkan pro public relations
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, proděkan pro zahraniční styky
 • 1997–2000 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, člen Katedry ekonomických teorií
 • 1979–1986 Vysoká škola ekonomická v Praze, odborný asistent
 • 1974–1979 Vysoká škola ekonomická v Praze, asistent

Vzdělání

 • titul doc.
 • 1980 titul CSc., interní vědecká aspirantura v oboru Politická ekonomie
 • 1974 titul Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze

Další aktivity

 • 2000 Výročních zasedání MMF a Skupiny světové banky v Praze, místopředseda představenstva Výkonného organizátora
 • od 1992 ekonomický poradce, později ve výkonných i statutárních funkcích českých i zahraničních ekonomických subjektů
 • přelom 80. a 90. let, Ministerstvo zahraničních věcí, diplomatický pracovník, tajemník, rada a chargé d´affaires velvyslanectví a ředitel odboru střední a východní Evropy
 • Ministerstvo zahraničních věcí, poradce v oblasti problematiky mezinárodních finančních trhů a mezinárodních finančních institucí
 • 1984–1987 Ústav mezinárodních vztahů v Praze, samostatný vědecký pracovník

Publikační činnost