Státní zkouška z oboru Ekonomie – EK1 – červen 2018

Písemná část státní zkoušky z oboru Ekonomie se koná dne 18. 6. 2018 v 9:15 hod. ve Vencovského aule.  Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Na písemnou část si přineste potvrzení z InSIS o splnění předmětů.

Ústní část se bude konat  25. 6. – 28. 6. 2018, konkrétní termín bude přidělen Katedrou ekonomie.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EK1.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague