1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5EN401 Mikroekonomie II

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zaměření předmětu
Kurz poskytuje pokročilou ekonomickou analýzu. Jsou použity matematické metody k analýze chování spotřebitele a výrobce a tržní rovnováhy. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat chování spotřebitel a výrobce s použitím pokročilých metod. Budou schopni formulovat ekonomický problém jako problém maximalizace cílové funkce při omezeních a řešit jej pomocí Lagrangeovy metody. Dále budou schopni aplikovat modely tržní rovnováhy.

Obsah předmětu:

 1. Optimalizace: struktura optimalizačního problému, řešení a jeho existence, lokální a globální optima
 2. Optimalizace: jednoznačnost řešení, vnitřní a hraniční optima, lokalizace optima, Lagrangova metoda
 3. Teorie spotřebitele: preferenční uspořádání, přípustná množina, spotřební rozhodnutí, komparativní statika spotřebního chování
 4. Teorie spotřebitele: výdajová funkce, nepřímá užitková funkce, Royova identita a Slutského rovnice
 5. Firma: podstata firmy, kritika klasické teorie firmy, problémy v teorii firmy
 6. Produkce: produkční funkce, změny v rozsahu, změny v kombinacích vstupů
 7. Náklady: minimalizace nákladů v dlouhém období a v krátkém období
 8. Nabídka: maximalizace zisku v dlouhém období a v krátkém období
 9. Teorie konkurenčních trhů: krátkodobá rovnováha, stabilita rovnováhy, dlouhodobá rovnováha
 10. Všeobecná rovnováha: Walrasova rovnováha konkurenční ekonomiky
 11. Všeobecná rovnováha: existence a stabilita Walrasovy rovnováhy
 12. Ekonomie blahobytu: Pareto-efektivní alokace zdrojů, funkce blahobytu a Paretovo kritérium
 13. Paretova efektivnost a konkurenční trhy
 14. Selhání trhu a druhé nejlepší řešení: příčiny a druhy selhání trhů, teorie druhého nejlepšího
 15. Asymetrické informace: nepříznivý výběr, morální hazard, signalizace¨

Literatura

 1. GRAVELLE, H. — REES, R. Microeconomics London Prentice Hall 2004 0-582-40487-8
 2. Varian, H.R. (1992): Microeconomic Analysis. W. W. Bortin, 1992

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti