Základní informace

Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze má díky kvalitě své výuky a výzkumu velmi dobrou pověst v České republice i ve střední Evropě.  Historie katedry začíná s historií fakulty na počátku 50. let. Významnou událostí byla změna ekonomického diskursu po sametové revoluci v roce 1989: pozornost výzkumu a výuky se přesouvá z centrálního ekonomického plánování k moderní analýze tržní ekonomiky. Druhou významnou událostí bylo spojení Katedry makroekonomie s Katedrou ekonomických teorií do jednohé katedry s aktuálním názvem. To znamenalo nejen změnu v oficiálním statutu, ale také mělo za následek několik reforem: transformace kurikula do systému ECTS, vytvoření několika nových studijních oborů se strukturou odpovídající moderním ekonomickým programům anglo-amerického stylu (včetně moderních světových učebnic), a rostoucí spolupráci se zahraničními i tuzemskými univerzitami.

Přibližně 30 pedagogů a výzkumníků se účastní našich aktivit, většina z nich na plný úvazek. Zajišťujeme výuku  hlavních i vedlejších specializací v oblasti ekonomie na bakalářské a magisterské úrovni a výuku kurzů ekonomie na třech fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavní obory, které katedra zajišťuje:

  • Ekonomie (bakalářský studijní program)
  • Ekonomická analýza (navazující magisterský studijní program)
  • Ekonomická teorie (doktorský studijní program)

Vedlejší specializace, které katedra zajišťuje:

  • Ekonomická teorie a analýza

Od roku 2004 byly všechny kurzy katedry přepracovány ve shodě s mezinárodními standardy ECTS. Za účelem vyžívání moderních učebnic, práce se špičkovými časopisy a za účelem rozvoje mezinárodní mobility studentů katedra zajišťuje výuku řady kurzů v angličtině.

Naši členové se podíleli a podílejí se na velkém množství výzkumných projektů. Za všechny je možné jmenovat alespoň některé z nedávné historie:

Grantová agentura České republiky:

  • Transformace české ekonomiky
  • Možnosti reformy systému sociálního a zdravotního pojištění s využitím osobních účtů

Česká národní banka

  • Struktura financování českých podniků

České ministerstvo obchodu:

  • Analýza investičních pobídek v Česká republika
  • Regulace českého průmyslu – teorie regulace a problém deregulace

Mnoho členů katedry získalo veřejné uznání za jejich práci. Několik zastávají vysoké pozice ve státních institucích a v centrální bance. Naši členové také působí jako redaktoři významných akademických periodik a jako konzultanti podnikatelské sféry, státní sféry a mezinárodních organizací. Konkrétně například dva členové naší katedry jsou členy bankovní rady České národní banky  (prof. Robert Holman a dr. Miroslav Singer). Naše katerda je také hrdá na to, že má jedinečnou příležitost nabídnout kurz, který vyučuje bývalý český prezident, Václav Klaus, profesor ekonomie.