Courses

IDENT TITULEK GARANT
5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Ing. Sára Bíza Bisová
5EN756 Aplikované kvantitativní metody I Ing. Sára Bíza Bisová
5EN456 Aplikované kvantitativní metody II Mgr. Libor Dušek, Ph.D.
5EN758 Basic Macroeconomics doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
5EN153 Basic Macroeconomics doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
5EN757 Basic Microeconomics doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
5EN152 Basic Microeconomics doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
5EN220 Dějiny českého ekonomického myšlení doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
5EN200 Dějiny ekonomického myšlení prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN222 Dějiny ekonomického myšlení. prof. Ing. Robert Holman, CSc.
MAE905 Dějiny ekonomických teorií 20. století doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
5EN354 Diskusní seminář doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
5EN755 Diskusní seminář doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
5EN304 Diskusní seminář doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
5EN552 Ekonomická teorie politiky prof. Ing. Robert Holman, CSc.
HP_911 Ekonomie (Hospodářská politika) Ing. JUDr. Dušan Tříska, CSc.
MAE911 Ekonomie (Makroekonomie — Mikroekonomie) prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN461 Ekonomie II prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN411 Ekonomie II. prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN374 Ekonomie rozvoje a rozvojových zemí doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
5EN775 Ekonomie trhů práce doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
5EN305 Ekonomie trhů práce doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
5EN355 Ekonomie trhů práce doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
5EN302 Ekonomie veřejného sektoru prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN381 Kapitoly z ekonomie prof. Ing. Robert Holman, CSc.
DET900 Komparace ekonomických teorií prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN443 Makroekonomický seminář prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN105 Makroekonomie prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN253 Makroekonomie I. prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN203 Makroekonomie I. prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN205 Makroekonomie I. prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN753 Makroekonomie I. prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN453 Makroekonomie II. doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
5EN403 Makroekonomie II. doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
5EN563 Makroekonomie III prof. Ing. Robert Holman, CSc.
55F120 Matematické praktikum Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
55F200 Matematika B Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
55F100 Matematika pro ekonomy (Matematika A) Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
55F750 Matematika pro ekonomy I prof. Ing. Robert Holman, CSc.
55F450 Matematika pro ekonomy II Aaron Johnson, Ph.D.
5EN202 Mikroekonomie I. doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
5EN752 Mikroekonomie I. doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
5EN252 Mikroekonomie I. doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
5EN401 Mikroekonomie II doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
5EN912 Mikroekonomie III prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN353 Organizace trhů a odvětví prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
5EN703 Organizace trhů a odvětví prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
5EN343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
5EN420 Peníze a banky v ekonomii rakouské školy prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN328 Pop-ekonomie PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.
5EN704 Úvod do ekonometrie (v angličtině) Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
5EN754 Úvod do teorie her doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
5EN254 Úvod do teorie her doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
5EN103 Základy makroekonomie doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
5EN773 Základy makroekonomie doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
5EN102 Základy mikroekonomie prof. Ing. Robert Holman, CSc.