Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

InSIS: Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

Office: NB 308, JM 175

Phone: +420 224 095 544

e-mail: klara.cermakova@vse.cz

Field of professional activity

My specialization is economic theory and economic analysis. I received my PhD from University of Economics in 2008, I completed internships with the IMF, FED New York, Bank of England. Since 2006 I have been working with the CNB and University of Economics, Department of Economics.


Taught courses

  • 5EN102 Microeconomics
  • 5EN103 Macroeconomics

Scientific publications

JAŠOVÁ, Emilie, ČERMÁKOVÁ, Klára, KADEŘÁBKOVÁ, Božena, PROCHÁZKA, Pavel. Působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou nezaměstnanost v zemích Visegrádské skupiny. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 1, s. 34–50. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1053. ISSN 2336-8225 (online).

MITWALLYOVÁ, Helena, JANKOVIC, Vukica, KADEŘÁBKOVÁ, Božena, ČERMÁKOVÁ, Klára. The Impact of Investments into the Railway Infrastructure in the European Economics. European Transport/Trasporti Europei [online]. 2015, roč. 21, č. 58. 16 s. ISSN 1825-3997. Dostupné z: http://www.istiee.org/te/papers/N58/P06_58_09_2015.pdf. Paper no 6.

ROD, Aleš, ČERMÁKOVÁ, Klára. Specifics of Operational Funding of Enterprises under Centrally Planned Economy – Theory and Praxis in Czechoslovakia before 1989. International Journal of Economic Sciences [online]. 2015, roč. IV, č. 3, s. 39–51. ISSN 1804-9796. Dostupné z: http://www.iises.net/international-journal-of-economic-sciences/publication-detail-214.

MALEČEK, Petr, ČERMÁKOVÁ, Klára. In-work Poverty in the Czech Republic: Identification of the Most Vulnerable Groups. In: HROMADA, Eduard (ed.). IISES 3rd and 4th Economics and Finance Conference [online]. London, 25.08.2015 – 28.08.2015. Oxford : Elsevier B.V, 2015, s. 566–572. Procedia Economics and Finance 30. ISSN 2212-5671. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01269-1.

VORLÍČEK, Jan, ČERMÁKOVÁ, Klára. Marginalized Theories of Business Cycle Based on Strategic Behavior. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics (MSED 2015) [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 1712–1725. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/56-Vorlicek-Jan-paper.pdf.