doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

InSIS: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Kancelář: NB 308

Telefon: +420 224 095 544

e-mail: bozena.kaderabkova@vse.cz

Oblast profesního působení

Makroekonomie, mikroekonomie, historie ekonomického učení, souběžně působí na ČVUT.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • MAE 911 – kurz makroekonomie pro doktorandy
  • MAE 901 – kurz makroekonomie pro doktorandy

Vědecké publikace

JAŠOVÁ, Emilie, KADEŘÁBKOVÁ, Božena, ČERMÁKOVÁ, Klára. Use of the method of the stochastic trend for NAIRU estimation in the Czech Republic and Slovakia at the macro- and meso-levels. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 2017, roč. 30, č. 1, s. 256–272. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1305782. ISSN 1848-9664 (online).
Datum vložení: 2017/05/11, datum opravy: 2017/05/12

JAŠOVÁ, Emilie, ČERMÁKOVÁ, Klára, KADEŘÁBKOVÁ, Božena, PROCHÁZKA, Pavel. Působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou nezaměstnanost v zemích Visegrádské skupiny. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 1, s. 34–50. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1053. ISSN 2336-8225 (online).

KADEŘÁBKOVÁ, Božena, JAŠOVÁ, Emílie. Analýza ukazatele NAIRU na sektorové úrovni. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 4, s. 508–525. ISSN 0032-3233.

MITWALLYOVÁ, Helena, JANKOVIC, Vukica, KADEŘÁBKOVÁ, Božena, ČERMÁKOVÁ, Klára. The Impact of Investments into the Railway Infrastructure in the European Economics. European Transport/Trasporti Europei [online]. 2015, roč. 21, č. 58. 16 s. ISSN 1825-3997. Dostupné z: http://www.istiee.org/te/papers/N58/P06_58_09_2015.pdf. Paper no 6.

JAŠOVÁ, Emilie, KADEŘÁBKOVÁ, Božena. Comparing NAIRU and Economic Cycle from the Perspective of Labour Market in the Countries of the Visegrad Group. Ikonomičeski Izsledvanija [online]. 2012, roč. XXI, č. 4, s. 3–23. ISSN 0205-3292. Dostupné z: http://econpapers.repec.org/article/baseconst/y_3a2012_3ai_3a4_3ap_3a3-23.htm.