5ET Ekonomická teorie a analýza

Název anglicky: Economic Theory and Analysis

Garant: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

 

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Elitní vedlejší specializace Ekonomická teorie a analýza staví na celoškolsky vyučovaných povinných základních kurzech mikroekonomie a makroekonomie. Rozšiřuje však a prohlubuje znalosti ekonomických teorií a empirických metod dle novodobých trendů. Tato vedlejší specializace je určena pro studenty ostatních fakult VŠE v Praze, kteří si kladou ambice nepůsobit jen ve výkonných pozicích, ale především tam, kde se rozhoduje o strategii firem. Absolventi této specializace proto pracují většinou ve firmách na vysokých pozicích, ve funkcích hlavních ekonomů apod. (čemuž odpovídá i jejich platové ohodnocení), ve všech sférách ekonomiky včetně bankovnictví, a to jak v domácích, tak i zahraničních společnostech, včetně mezinárodních ekonomických institucí. Jednotlivé kurzy specializace aplikují teoretické modely na problémy reálného života a současně poskytují studentovi znalosti a adekvátní analytický aparát pro praxi.

Vedlejší specializace není určena studentům Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

 

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ

Student musí získat celkově 30 ECTS kreditů, z toho 18 ECTS kreditů je z povinných předmětů, ze kterých se skládá i Souborná zkouška. Volitelé předměty v hodnotě 12 ECTS kreditů jsou uspořádány do tematicky ucelených bloků a student se vždy volí předměty pouze z jednoho bloku předmětů. Skladba předmětů v každém bloku je koncipována tak, aby student hlouběji pronikl do specifické problematiky z oblasti ekonomických teorií a empirických metod.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – 18 kreditů

Název předmětu Kód ECTS
Mikroekonomie II. / Microeconomics II. 5EN401/5IE457 6
Makroekonomie II. / Macroeconomics II. 5EN403/5EN453 6
Aplikované kvantitativní metody I. 5EN306 6

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) – 12 kreditů

BLOK I. – pro studenty, kteří chtějí získat poznatky z obecné ekonomické vědy na vysoké úrovni
Název předmětu Kód ECTS
Microeconomics III. 5IE561 6
Macroeconomics III. 5EN564 6

 

BLOK II. – pro studenty inklinující k hlubšímu mikroekonomickému poznání
Název předmětu Kód ECTS
Organizace trhu a odvětví I. 5EN303/5EN703 6
Organizace trhu a odvětví II. / Industrial Organization II. 5EN501/5EN551 6

 

BLOK III. – pro analyticky zaměřené studenty
Název předmětu Kód ECTS
Modely ekonomických a finančních časových řad 4ST432 6
Applied Quantitative Methods II. 5EN457 6

 

Předměty, v jejíchž identu je předposlední číslice větší než 4 jsou vyučovány v anglickém jazyce.