Bakalářské a Magisterské zkoušky

Okruhy ke Státní závěrečné zkoušce z ekonomie EKS50:

Posluchači oboru Ekonomická analýza (nové)

Posluchači oborů mimo obor EA, kterých učili doc. Čadil a Ing. Potužák

Posluchači oborů mimo obor EA, kterých učili doc. Čadil a doc. Chytilová

Posluchači oborů mimo obor EA, kterých učili doc. Čadil a Ing. Koubek

Posluchači oborů mimo obor EA, kterých oba kurzy učil doc. Čadil


Okruhy k bakalářské Státní závěrečné zkoušce z ekonomie EK1

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z hlavní specializace EA101