Bakalářské a Magisterské zkoušky

Okruhy ke Státní závěrečné zkoušce z ekonomie EKS50:

Posluchači nMgr. programu Ekonomie (dříve obor Ekonomická analýza) (nové)

Posluchači oborů mimo program (EK/EA), kterých učili prof. Čadil a Dr. Potužák

Posluchači oborů mimo program (EK/EA), kterých učili prof. Čadil a doc. Chytilová // Dr. Kureková a Dr. Špeciánová

Posluchači oborů mimo program (EK/EA), kterých oba kurzy učil prof. Čadil


Okruhy k bakalářské Státní závěrečné zkoušce z ekonomie EK1

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z hlavní specializace nMgr. programu Ekonomie (dříve obor Ekonomická analýza) EA101