GAČR

Nové a probíhající granty (2019)

Doba Řešitel Téma Členové týmu
2019 – 2021 Niclas Berggren Základ pro úspěšnou integraci – podloženo ekonomií kultury
2019 – 2021 Lubomír Cingl Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie Tomáš Miklánek, Tomáš Lichard
2019 – 2021 Nargiza Alimukhamedova Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování

Ukončené granty

Doba Řešitel Téma Členové týmu
2017 – 2019 Libor Dušek Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat Christian Traxler, Hertie School of Governance, Berlin
2017 – 2019 Veronica Grembi Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxe Paola Bertoli, KEKE
2017 – 2019 Silvester van Koten Design aukcí tržních prémií pobřežních větrných elektráren: teoretický a experimentální výzkum
2017 – 2019 Alexander Klein Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000
2015-2017 Silvester van Koten Rozhodování na finančních a energetických trzích Tomáš Lichard
2016-2018 Niclas Berggren Důvěra, tolerance a náboženství – nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky
2015-2017 Tomáš Cvrček Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce Tomáš Miklánek
2016-2017 Pavel Pelikán Proč ekonomiky selhávají – Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie
2015-2016 Libor Dušek Ekonomie trestního procesu: teoretická a empirická analýza trestní spravedlnosti při omezených zdrojích Josef Montag

 

GAP402/10/0126 – Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady) (2010-2011, GA0/GA)

GA402/09/1991 – Základy evoluční politické ekonomie (2009-2010, GA0/GA)

GA402/07/0137 – Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní (2007-2009, GA0/GA)

GA402/06/0806 – Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí (2006-2008, GA0/GA)

GA402/06/1784 – Negativní důsledky regulace síťových odvětví a vliv změny regulačního paradigmatu (2006-2006, GA0/GA)

GAČR 402/95/0908 – Možnosti decentralizace a demokratizace ekologické politiky v České republice (1995-1996)

GAČR