Neuron

Cenu Neuron Impuls v oboru společenských věd získal za rok 2015 Mgr. Tomáš Cvrček, PhD. Cílem jeho projektu bylo vytvoření Central European Historical Microdata Center.

Součástí projektu byl i Workshop Economics and Institutions in History, který se konal 1. a 2. července 2016. Key note speaker: James A. Robinson, University of Chicago.

Popis projektu:

Studium hospodářských dějin se v dnešním světě stále intenzivněji spoléhá na využití historických statistických údajů. Cílem projektu doktora Tomáše Cvrčka je vytvoření veřejné komplexní databáze Central European Historical Microdata Center (CEHMC), která shromáždí, zpracuje a zpřístupní taková data pro oblast střední a východní Evropy mezinárodním badatelům i široké veřejnosti. Výsledkem bude široka paleta údajů o nejrůznějších ukazatelích dlouhodobého vývoje na území někdejší Habsburské monarchie, včetně mezd, rozvoje školní docházky, demografického vývoje, vzestupu nových technologii či rozvoje kapitálového trhu.

Více:

Rakousko-Uhersko bude na webu. Jen v číslech, ale pro každého

nebo přímo na stránkach Neuron Impuls je k dispozici rozhovor zde.

Neuron