5EP Ekonomie a právo

Garant: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Vedlejší specializace od ZS 19/20 nebude přijímat nové studenty.

Vedlejší specializace „Ekonomie a právo“ je zejména cílena na studenty studující souběžně VŠE a právnickou fakultu, a dále na studenty ekonomie se zájmem o právo a veřejnou politiku. Snaží se přemostit dva často zbytečně oddělené světy vzdělání: Svět modelů a čísel v ekonomii, financích či managementu na straně jedné a svět převážně doktrinálního, formalicistního přístupu k právu na straně druhé. Přitom právo a ekonomika jsou vzájemně provázány a porozumění vazeb mezi nimi je užitečné pro praktiky, tvůrce veřejné politiky i akademiky z právního i ekonomického světa.

Jak lidé a firmy reagují na podněty, které jim dává právo? Dává nový občanský zákoník ekonomický smysl? Jak charakter trhu ovlivňuje smlouvy? Kdy se strany soudního sporu dohodnou a kdy ne? Jaký má protikartelové zákonodárství ekonomický význam a důsledky? Jaké jsou ekonomické motivace aktérů při bankrotu korporace? Vyplatí se trestat pokutou nebo vězením? Jak posoudit dopady právních regulací na ekonomiku? Tento typ otázek si kladou předměty vyučované v rámci specializace. Ukazují, jak základní koncepty mikroekonomie mohou sloužit jako vodítko pro rozhodování soudních sporů, interpretaci práva či tvorbu legislativy.

Požadavky na absolvování: Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Souborná zkouška je ústní zkouškou prověřující klíčové znalosti z povinných předmětů specializace. Některé předměty specializace „Ekonomie a právo“ jsou vyučovány v angličtině a některé v češtině.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace: Bez omezení.

Kapacita na semestr: Neomezena.

Povinné kurzy:

 • 5IE402: Ekonomie a právo (vyučující: Libor Dušek, 6 kreditů)
 • 5IE421: Úvod do ekonomické analýzy regulace smluv a korporací (vyučující: Tomáš Richter, 3 kredity)
 • 5IE451: Competition Policy and Regulation (vyučující: Paola Bertoli, 6 kreditů)
 • 5IE456: Economics of Crime (vyučující: Libor Dušek, 4 kredity)

Volitelné kurzy:

 • 5IE475: Policy Evaluation and Cost-Benefit Analysis (vyučující: Klára Kalíšková)
 • 5EN451: Microeconomics II (vyučující: Paola Bertoli)
 • 5IE362: Economics and Psychology I. (vyučující: Lubomír Cingl)
 • 5IE375: Drugs and Economics (vyučující: Lubomír Cingl)
 • 5IE430: Ekonomické učení F. A. von Hayeka (vyučující: Roman Joch, Pavel Pelikán)
 • 5IE571: Advanced Health Economics (vyučující: Paola Bertoli)
 • 5IE460: Economics of Religion (vyučující: Lubomír Cingl)
 • 5IE454: Environmental and Energy Economics
 • 5EN457: Applied Quantitative Methods II (vyučující: Lucie Zapletalová, Klára Kalíšková)
 • 5PR425: e-Government (vyučující: Tomáš Lechner)
 • 5PR422: Internetové a komunikační právo (vyučující: Radek Jurčík)
 • 5PR421: Veřejnoprávní úprava podnikání (vyučující: Radek Jurčík)
 • 5PR444: Správní právo – správní řízení (vyučující: Tomáš Louda)

Podobu vedlejší specializace se všemi požadavky na absolvování naleznete v InSIS zde.

Informace pro studenty, kteří si zapsali VS před květnem 2016 („staří“ studenti):

Forma a obsah Souborné zkoušky budou řešeny individuálně v závislosti na tom, které kurzy student absolvoval podle „staré“ a „nové“ podoby specializace.  S konkrétními otázkami se obracejte na garanta specializace.

5EP Ekonomie a právo