GDN

Organizace Global Development Network přestala udělovat výzkumné granty, v minulosti byly řešeny následující projekty:

Behavioral Market Design, jehož řešiteli byli Fabio Michelucci (CERGE-EI) a Miroslav Zajíček (KEKE)

Explaining Simultaneous Borrowing and Saving, jehož řešitelkou byla Nargiza Alimukhamedova (KEKE).

Individual Speculative Behavior under Acute Stres, jehož řešitelem byl Lubomír Cingl (KEKE).