Základní informace

Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze má díky kvalitě své výuky a výzkumu velmi dobrou pověst v České republice i ve střední Evropě. Historie katedry začíná s historií fakulty na počátku 50. let. Významnou událostí byla změna ekonomického diskursu po sametové revoluci v roce 1989: pozornost výzkumu a výuky se přesouvá z centrálního ekonomického plánování k moderní analýze tržní ekonomiky. Druhou významnou událostí bylo spojení Katedry makroekonomie s Katedrou ekonomických teorií do jedné katedry s aktuálním názvem. To znamenalo nejen změnu v oficiálním statutu, ale také mělo za následek několik reforem: transformace kurikula do systému ECTS, vytvoření několika nových studijních oborů se strukturou odpovídající moderním ekonomickým programům anglo-amerického stylu (včetně moderních světových učebnic), a rostoucí spolupráci se zahraničními i tuzemskými univerzitami. V průběhu měsíce září roku 2018 pak došlo ke spojení Katedry ekonomie a Katedry institucionální, experimentální a environmentální ekonomie. „Nová“ Katedra ekonomie tak získala nebývalý potenciál stát se ještě více renomovaným pracovištěm po pedagogické i vědecké stránce, a to jak v tuzemsku, tak zejména v zahraničí.

Přibližně 30 pedagogů a výzkumníků se účastní našich aktivit, většina z nich na plný úvazek. Zajišťujeme výuku  hlavních i vedlejších specializací v oblasti ekonomie na bakalářské a magisterské úrovni a výuku kurzů ekonomie na třech fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavní obory, které katedra zajišťuje:

  • Ekonomie (bakalářský studijní program)
  • Ekonomie (navazující magisterský studijní program)
  • Ekonomická teorie (doktorský studijní program)

Vedlejší specializace, které katedra zajišťuje:

Od roku 2004 byly všechny kurzy katedry přepracovány ve shodě s mezinárodními standardy ECTS. Za účelem vyžívání moderních učebnic, práce se špičkovými časopisy a za účelem rozvoje mezinárodní mobility studentů katedra zajišťuje výuku řady kurzů v angličtině.