prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

InSIS: prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Kancelář: NB 344

Telefon: +420 224 095 359

e-mail: jan.cadil@vse.cz

Oblast profesního působení

Zabývám se především ekonomickou analýzou, statistikou a modelováním. Doktorát jsem získal na VŠE v Praze v roce 2006, v roce 2012 jsem na téže instituci habilitoval v oboru ekonomie. V minulosti jsem působil na několika vysokých školách doma i v zahraničí, v současnosti jsem rektorem Unicorn College.


Vědecké publikace

Cadil, Jan; Mazouch, Petr; Musil, Petr; Kramulova, Jana (2014). True regional purchasing power: evidence from the Czech Republic POST-COMMUNIST ECONOMIES JUN 2014

Pavelka, Tomas; Skala, Marek; Cadil, Jan (2014). SELECTED ISSUES OF THE MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC E & M EKONOMIE A MANAGEMENT 2014

Cadil, Jan; Pavelka, Tomas; Kankova, Eva; Vorlicek, Jan (2011) UNEMPLOYMENT COST ESTIMATE FROM PUBLIC BUDGETS PERSPECTIVE POLITICKA EKONOMIE 2011

Čadil, Jan (2010). Regionalni ekonomie – teorie a aplikace. CH Beck 2010.

Cadil, Jan (2009). HOUSING PRICE BUBBLE ANALYSIS – CASE OF THE CZECH REPUBLIC PRAGUE ECONOMIC PAPERS MAR 2009


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN401 Mikroekonomie II
  • 55F903 Prezentace na fakultním doktorandském workshopu

Mezi mé zájmy patří šachy, deskové hry a jóga. Mám tři děti.