doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Oblast profesního působení

Zabývám se především ekonomickou analýzou, statistikou a modelováním. Doktorát jsem získal na VŠE v Praze v roce 2006, v roce 2012 jsem na téže instituci habilitoval v oboru ekonomie. V minulosti jsem působil na několika vysokých školách doma i v zahraničí, v současnosti jsem rektorem Unicorn College.

Vědecké publikace

Cadil, Jan; Mazouch, Petr; Musil, Petr; Kramulova, Jana (2014). True regional purchasing power: evidence from the Czech Republic POST-COMMUNIST ECONOMIES JUN 2014

Pavelka, Tomas; Skala, Marek; Cadil, Jan (2014). SELECTED ISSUES OF THE MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC E & M EKONOMIE A MANAGEMENT 2014

Cadil, Jan; Pavelka, Tomas; Kankova, Eva; Vorlicek, Jan (2011) UNEMPLOYMENT COST ESTIMATE FROM PUBLIC BUDGETS PERSPECTIVE POLITICKA EKONOMIE 2011

Čadil, Jan (2010). Regionalni ekonomie – teorie a aplikace. CH Beck 2010.

Cadil, Jan (2009). HOUSING PRICE BUBBLE ANALYSIS – CASE OF THE CZECH REPUBLIC PRAGUE ECONOMIC PAPERS MAR 2009

Vyučované předměty na NF VŠE

5EN401 Mikroekonomie II

55F903 Prezentace na fakultním doktorandském workshopu

Mezi mé zájmy patří šachy, deskové hry a jóga. Mám tři děti.