doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.

InSIS: doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.

Kancelář: NB 314

Telefon: +420 224 095 497

e-mail: silvester.vankoten@vse.cz

Osobní stránka
link – Google Scholar
LinkedIn

Oblast profesního působení

Silvester van Koten je ekonom se zájmem o ekonomii energetiky. Za použití experimentální ekonomie zkoumá chování trhu s elektřinou a obnovitelnými zdroji a regulaci tohoto trhu. Doktorát získal na CERGE-EI v roce 2009. Mezi jeho další vzdělání patří magisterký titul z psychologie z Utrechtské univerzity. Jeho současný výzkum je zaměřený na efekt struktury cen na budoucí premium na trhu s elektřinou a efektivitu seberegulačních organizací za použití teorie a experimentální ekonomie. V předešlém výzkumu Silvester analyzoval efekt transparentního finančního trhu na konkurenci a ceny elektřiny v EU. Jeho výzkum je publikovaný v zahraničních vědeckých žurnálech, jako jsou např. Energy Economics, Energy Policy, European Economic Review a European Journal of Law & Economics. Svůj výzkum prezentoval na mnoha mezinárodních konferencích, např. EEA-ESEM, EARIE, ESA, EEM a Economics of Energy Markets.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5IE454 Environmentální a energetická ekonomie
  • 5IE470 Mezinárodní obchod
  • 5IE457 Microeconomics II G
  • 5EN454 Teorie her
  • 5IE253 Introduction to Environmental Economics

Vědecké publikace

Van Koten, S. and Ortmann, A. (2016) Self-regulatory organizations under the shadow of governmental oversight: an experimental investigation. Experiments in Organizational Economics

Van Koten, S. and Ortmann, A. (2013) Structural versus Behavioral Remedies in the Deregulation of Electricity Markets: An Experimental Investigation Guided by Theory and Policy Concerns. European Economic Review 64, 256-265.

Van Koten, S.; Ortmann, A.; Babicky, V. (2013) Fairness in Risky Environments: Theory and Evidence. Games 4,208-242.