Ing. Jitka Špeciánová

InSIS: Ing. Jitka Špeciánová

Kancelář: NB 337

Telefon: +420 224 095 336

e-mail: jitka.specianova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Magisterské studium na oboru Ekonomická analýza s filosofickou vedlejší specializací jsem absolvovala v roce 2012. Ve svém disertačním výzkumu se zabývám základním nepodmíněným příjem a jeho (ne)možnostmi reálného zavedení. Specializuji se na oblast mikroekonomie a behaviorální ekonomii.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN304 Diskusní seminář
  • 5EN303 Organizace trhů a odvětví

Vědecké publikace

Špeciánová, J. (2017). Základní nepodmíněný příjem – co (ne)dokáže zajistit a v čem je jiný?. Politická ekonomie, 65(5), 601-622.

Špeciánová, J. (2018). Labor Supply Elasticity in the Unconditional Basic Income System: Data Sources and Methodological Issues. European Scientific Journal, 14(4), 13-29.

Špeciánová, J. (2017). Základní nepodmíněný příjem – oprávněnost a realizace (knižní recenze Raventós: Materiální podmínky svobody). Politická ekonomie, 65(3), 379-382.

Melzochová, J. (2013). Homo economicus – překonaný předpoklad?. E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, 20(18).