Ing. Martin Slaný, Ph.D.

InSIS: Ing. Martin Slaný, Ph.D.

Kancelář: NB 307

Telefon: +420 224 095 542

e-mail: martin.slany@vse.cz

Oblast profesního působení

Specializuji se na obecnou makroekonomii, měnovou politiku a problematiku trhu práce. Vystudoval jsem národní hospodářství a ekonomickou teorii na VŠE v Praze (2007) a na téže škole získal doktorát v oboru finance (2014). Během studia jsem absolvoval semestrální pobyt na Keplerově univerzitě v Linci a několik kratších zahraničních studijních pobytů a stáží. V letech 2007-2013 jsem pracoval jako ekonomický poradce prezidenta republiky, v letech 2011-2013 zároveň jako ředitel Sekretariátu prezidenta republiky. Zastupoval jsem prezidenta na jednáních vlády, působil jsem jako člen Rady vlády pro národnostní menšiny, člen Centra pro ekonomiku a politiku a člen Odborného panelu k finanční gramotnosti. Na Katedru ekonomie NF jsem nastoupil v roce 2013. Od téhož roku rovněž působím jako ředitel ekonomických studií v Institutu Václava Klause.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN203 Makroekonomie I
  • 5EN411 Ekonomie II

Vědecké publikace

Slaný, M. a Lipovská, H.: Esej na obranu (nejen) ekonomické svobody. In. Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi. Praha: Institut Václava Klause, 2016, s. 117-142.

Slaný, M.: Specifika imigrační krize a ekonomie. In. Masová imigrace: záchrana, nebo zkáza Evropy? Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 35-54.

Slaný, M. a Munzi, T. (eds.): Čtvrtstoletí – česká cesta k tržní ekonomice. Praha: Czech Enterprise Institute, 2015, 224 s.

Slaný, M. a Skopeček, J.: Past devizových intervencí. In. Spor o měnovou politiku. Praha: Institut Václava Klause, 2015, s. 59-70.

Slaný, M.: Provázanost trhu práce a měnové politiky: NAIRU, hystereze a reakce měnové politiky. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, 120 s.

Slaný, M.: Vývoj měnových podmínek v kontextu současné finanční krize. Ekonomické listy, 2010, sv. I, č. 1, s. 45-57.


Mediální výstupy

ČT24, migrace a trh práce, 10.5.2017, dostupné na:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100510/obsah/542651-jak-migrace-ovlivnuje-trh-prace
ČT24, k čínským investicím, 20.10.2016, dostupné na:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1940680-ekonom-byznys-pojede-dal-bez-ohledu-na-dalajlamu
ČT24, vnímání korupce, 30.5.2016, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130530/
ČT24, řecká krize, 22.7.2016, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058280722
ČT24, řecká krize, 14.7.2016, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060714
ČT24, řecká krize, 10.7.2016, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058330710
ČT24, řecká krize, 8.7.2016, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio6/215411010100708/obsah/411040-zustane-recko-v-eurozone
ČT24, řecká krize, 5.7.2016, dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060805 Další výstupy dostupné na www.institutvk.cz nebo na https://www.facebook.com/martinslany01


Mezi mé zájmy patří architektura, umění, jazz a víno.