Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

InSIS: Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Kancelář: NB 343

Telefon: +420 224 095 358

e-mail: pavel.potuzak@vse.cz

Oblast profesního působení

Hlavní oblastí mého výzkumu je rakouská teorie hospodářského cyklu, kapitálu a úroku. Dále se zabývám neoklasickou teorií hospodářského růstu, úroku a měnovou teorií. Ve svých pracích se zejména snažím o propojení rakouské teorie a hlavního proudu. Doktorát jsem získal na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 2016. Od roku 2008 vyučuji na katedře ekonomie kurzy teoretické ekonomie. V roce 2010 jsem absolvoval stáž na University of Houston, kde jsem studoval Taylorovo pravidlo. Pravidelně se účastním mezinárodních konferencí, zejména pak společnosti ESHET (The European Society for the History of Economic Thought), jejíž jsem členem.

Každý rok připravuji testy a spoluorganizuji Ekonomickou olympiádu pro střední školy a Ekonomickou olympiádu pro základní školy.

Pravidelně přednáším o ekonomických tématech pro veřejnost, pro středoškolské studenty a pro učitele. Mým cílem je těmito přímými přednáškami podpořit ekonomickou a finanční gramotnost v České republice.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN453 Makroekonomie II. (Advanced Macroeconomics) v anglickém jazyce
  • 5IE457 Mikroekonomie II (Advanced Microeconomics) v anglickém jazyce
  • 5EN253 Makroekonomie I. (Intermediate Macroeconomics) v anglickém jazyce
  • 5EN252 Mikroekonomie I. (Intermediate Microeconomics) v anglickém jazyce
  • 5EN420 Rakouská teorie kapitálu, úroku a hospodářského cyklu
  • 5EN404 Teorie hospodářského cyklu

Vědecké publikace

Knihy

Potuzak, P. (2022) Austrian Theory of Capital and Business Cycle: A Modern Approach, Palgrave Macmillan Cham, Switzerland

  • Kniha obdržela Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci za rok 2023

Články v žurnálech s impakt faktorem

Mašek, F., Potužák, P., & Serenini, R. (2024). The economic knowledge of Czech high school students: Analysis of the Economics Olympiad. The Journal of Economic Education, March 19 published online, forthcoming

Frömmel, T., & Potužák, P. (2020). Mohou být strnulosti nominálních mezd problémem v situaci deflace způsobené hospodářským růstem? [Is Nominal Wage Rigidity a Problem in the Case of Deflation Driven by Economic Growth?] Politická ekonomie, 68(3), 267-289.

Potužák, P. (2018a). Price Level Stabilization: Hayek contra Mainstream Economics, Prague Economic Papers, 27(4), 449–478.

Potužák, P. (2018b) Stimuluje spotřebu v situaci nulové nominální úrokové míry zvýšení inflačních očekávání? Teoretická analýza [Does the Increase in Inflation Expectations Stimulate Consumption at the Zero Lower Bound? A Theoretical Analysis], Politická ekonomie, 66(6), 751–775.

Potužák, P. (2017). Jaká je optimální míra úspor z pohledu příjemců úroků? [What is the Optimum Saving Rate from the Perspective of the Receivers of Interest?]. Politická ekonomie, 65(1), 45–61.

Potužák, P. (2016a). Fisher and Mises on Zero Interest: A Reconsideration. Prague Economic Papers, 25(2), 202–220.

Potužák, P. (2016b). Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup [Can the Natural Rate of Interest Be Zero? A Neoclassical Approach]. Politická ekonomie, 64(1), 83–108.

Články v recenzovaných žurnálech

Potužák, P. (2021). Demand for Money and Hayekian Triangles. Procesos de Mercado. XVIII(1), 299−317.

Potužák, P. (2013). Hayekova teorie lidské mysli [Hayek´s Theory of Mind]. E-logos, 20(7). 1−38

Popularizační články (výběr)

Potužák, P., Hudík, M. (2023) Růst či nerůst: Co se skrývá za ekonomickým růstem?. Vesmír, 102(3), 150—153.

Hudík, M., Potužák, P. (2024). Zmatení kolem ekonomického růstu. Vesmír, 103(1), 52–54.


Prezentace výzkumu na zahraničních konferencích (výběr)

článek Loan Maturity Mismatching and the Natural Yield Curve (spoluautor Petr Němec) prezentován na 27th Annual ESHET Conference at the University of Graz, Austria, 9-11 May 2024

článek Austrian Capital Theory in the Neoclassical Veil prezentován na 26th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET) at HEC – Rue Louvrex 14 – 4000 Liège – Belgium, 1–3 June 2023

článek The Pure Time Preference Theory: A Neoclassical Critique prezentován na 5th Annual Madrid Conference on Austrian Economics Universidad Rey Juan Carlos in Madrid, October 28th and 29th, 2021.

článek Demand for money and Hayekian Triangles prezentován na 23rd Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought, University of Lille, May, 23-25, 2019

článek Critical error in the Mises pure time preference theory: Zero time

preference and deferred consumption prezentován na 22nd Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET) Complutense University of Madrid, June, 7 – 9, 2018

článek Hayek-Taylor Rule prezentován na the European Society for the History of Economic Thought (ESHET) XXI Annual Conference University of Antwerp, 18-20 May 2017

článek What can we learn from the Böhm-Bawerkian theory in the world of zero interest? prezentován na the European Society for the History of Economic Thought (ESHET) XX Annual Conference, Paris, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 26-28 May 2016

článek Hayek MV-rule prezentován na 82nd International Atlantic Economic Conference in Washington, D.C. 13-16 October 2016


Členství v odborných společnostech

The European Society for the History of Economic Thought (ESHET)