Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

InSIS: Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Kancelář: NB 343

Telefon: +420 224 095 358

e-mail: pavel.potuzak@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Hlavní oblastí mého výzkumu je rakouská teorie hospodářského cyklu, kapitálu a úroku. Dále se zabývám neoklasickou teorií hospodářského růstu, úroku a měnovou teorií. Ve svých pracích se zejména snažím o propojení rakouské teorie a hlavního proudu. Doktorát jsem získal na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 2016. Od roku 2008 vyučuji na katedře ekonomie kurzy teoretické ekonomie. V roce 2010 jsem absolvoval stáž na University of Houston, kde jsem studoval Taylorovo pravidlo. Pravidelně se účastním mezinárodních konferencí, zejména pak společnosti ESHET (The European Society for the History of Economic Thought), jejíž jsem členem: např. na univerzitách v Petrohradě (2012), Římě (2015) a Paříži (2016) jsem prezentoval svůj výzkum o rakouské teorii hospodářského cyklu, Hayekově MV-pravidle, a možnosti nulové přirozené úrokové míry.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN453 Makroekonomie II. v anglickém jazyce
  • 5EN403 Makroekonomie 2
  • 5EN253 Makroekonomie I. v anglickém jazyce

Vědecké publikace

Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup. Politická ekonomie : teorie modelování, aplikace. 2016. sv. 64, č. 1, s. 83–108. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/1056

Fisher and Mises on Zero Interest: A Reconsideration. Prague economic papers : quarterly journal of economic theory and policy. 2016. sv. 25, č. 2, s. 203–220. ISSN 1210-0455. URL: https://www.vse.cz/pep/555

Time Preference and the Intertemporal Substitution of Labour: Böhm-Bawerk Reconsidered. In HROMADA, E. (ed.). IISES 3rd and 4th Economics and Finance Conference. Oxford: Elsevier B.V, 2015, s. 690–701. ISSN 2212-5671. URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115013180

Hayekova teorie lidské mysli. E-logos. 2013. sv. 20, č. 7, ISSN 1211-0442. URL:http://nb.vse.cz/kfil/elogos/mind/potuzak13.pdf

Some Elucidations in the Austrian Business Cycle Theory. Journal of International Scientific Publications. 2012. sv. 6, č. 3, s. 96–132. ISSN 1313-2555. URL: http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2012-3.pdf