JUDr. Ing. Dušan Tříška, CSc.

InSIS: JUDr. Ing. Dušan Tříška, CSc.

Kancelář: NB 344

Telefon: +420 224 095 359

e-mail: dusan.triska@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Zajímám se o postkeynesovskou ekonomii, především pak o monetární teorii, její aplikace v bankovních systémech i hospodářsko-politickými konsekvencemi této teorie. Marginálně se věnuji také experimentální ekonomii, behaviorální ekonomii a ekonomií zdraví. Jsem členem vědeckých rad, působím také jako člen Výkonné rady časopisu Politická ekonomie a člen Nakladatelské rady Nakladatelství Oeconomica.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN 421 Ekonomická analýza smluv.
  • MAE 911 Mikroekonomická část doktorského studia.
  • Členství v komisi pro státní zkoušku EKS 50.
  • Členství v komisi pro obhajoby diplomových prací.

Vědecké publikace

On Two Axioms of Decision Theory. Ekonomicko-matematický obzor, 19 (1983), č. 4, Praha 1983.
Consumer under Supply Constraint. European Journal of Political Economy 5 (1989), Elsevier Science Publishers B.V.
Economics and Its Approach to Causation. In: Causation in Law, Luboš Tichý (ed.) s. 41 – 52, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2007, ISBN 80-85889-93-2.
Methods of Privatisation in Western, Central and Eastern Europe. In: Rudiger Frank and Sabine Burghart (eds.), Driving Forces of Socialist Transformation; North Korea and the Experience of Europe and East Asia , str. 159 – 187, Praesens Verlag, Wien 2009.ISBN 978-3-7069-0569-5.
Social Choice and Behavior; the nature of their design and management. Walters Kluwer (2017), ISBN 978-80-7552-921-3.


Mediální výstupy

ČT 24, relativně častá vystoupení k otázkám transformace české ekonomiky.
Lidové noviny, pravidelné týdenní komentáře v rámci tzv. Macháčkovy debaty.
Hospodářské noviny, pravidelné cca čtrnáctidenní komentáře k aktuálním otázkám politického života.


Mezi mé zájmy se řadí rodina, film, hra na piano a kytaru, lyžování a hodnocení komentátorů z ČT 24.