prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

InSIS: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Kancelář: NB 340, JM 175

Telefon: +420 224 095 519

+420 224 094 357

e-mail: zdenek.chytil@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Zajímám se o postkeynesovskou ekonomii, především pak o monetární teorii, její aplikace v bankovních systémech i hospodářsko-politickými konsekvencemi této teorie. Marginálně se věnuji také experimentální ekonomii, behaviorální ekonomii a ekonomií zdraví. Jsem členem vědeckých rad, působím také jako člen Výkonné rady časopisu Politická ekonomie a člen Nakladatelské rady Nakladatelství Oeconomica.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN101 Ekonomie
  • 5EN102 Základy mikroekonomie
  • 5EN103 Základy makroekonomie
  • 5HP500 Projekt diplomové práce

Vědecké publikace

CHYTILOVÁ, H., CHYTIL, Z.: Experimental Macroeconomics Evaluation of Coordination Favorableness at Aggregate Level. Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 8, s. 779–804. ISSN 0013-303

CHYTILOVÁ, H., CHYTIL, Z.: Experimental Macroeconomics Evaluation of Coordination Favorableness at Aggregate Level. Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 8, s. 779–804. ISSN 0013-303

CHYTIL, Z., KLESLA, A., KOSIČKA, T. Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health. Prague Economic Papers. 2015, No. 4, s. 371-385, ISSN 1210-0455.

CHYTIL, Z. a kol., 2015. Eseje z postkeynesovské ekonomie. Praha: Oeconomica, s. 280, ISBN 978-80-245-2122-0.

CHYTIL, Z., MÁSLO, L.: Revize monetárního modelu Marca Lavoieho endogenizací parametru γ. Politická ekonomie, 2016, roč. 64, č. 2, s. 209-2017, ISSN 0032-3233.

CHYTIL, Z., MÁSLO, L.: Conceptualization of historical time in Post Keynesian Economics. Prague Economic Papers, 2017, No. 4, s. 394-421, ISSN 1210-0455.


Ve volném čase se snažím sportovat – lyžování, cyklistika, tenis, squash, stolní tenis. Jsem ženatý, mám dvě dcery.