5EN105 Makroekonomie

Přednášky

LS 2023/24

Cíl
Cílem kurzu je naučit studenty soustavně a systematicky studovat a ekonomicky myslet, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi. Student se bude muset průběžně připravovat, aby byl schopen úspěšně absolvovat závěrečnou písemnou zkoušku.

Požadavky na (úspěšné) zakončení kurzu

K úspěšnému absolvování kurzu je potřeba splnit následující podmínku:

Získat ze závěrečného testu minimálně 60 bodů (pokud student dosáhne 50 – 59 bodů, může závěrečný test zopakovat).

Klasifikace – viz Studijní a zkušební řád VŠE

Závěrečný test bude zadáván ve zkouškovém období – termíny budou katedrou ekonomie vypsány nejméně 6 týdnů před koncem semestru. Na závěrečný test se student přihlašuje prostřednictvím systému InSIS a má možnost volby z několika termínů. Test bude trvat 60 minut a je z něj možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Vzhledem k rozsahu látky obsažené v závěrečném testu je pro jeho úspěšné absolvování nezbytná průběžná příprava během celého semestru. Se strukturou závěrečného testu budou studenti seznámeni na přednáškách.

Studenti s hodnocením 4+ po prvním pokusu závěrečného testu mají možnost psát náhradní test v závěru zkouškového období. Náhradní test je koncipován stejně jako závěrečný test v běžném termínu; jinak povinnosti nahrazovat nelze.

 

Omluvy
Předmět lze omluvit jen z vážných zdravotních důvodů. Student musí doložit svou nemoc průkazem o pracovní neschopnosti nebo na formuláři, který nahrazuje průkaz o pracovní neschopnosti potvrzeného lékařem. Studenti jsou povinni prostřednictvím studijní referentky zajistit vložení omluvenky do systému InSIS!!! Jinak nemůže být omluva přednášejícím akceptována.

Povinný rozsah látky:

  • Holman, R.: Ekonomie, 6. Vydání, C. H. Beck, Praha 2016
  • Holman, R.: Ekonomie, Sbírka řešených otázek a příkladů, H. Beck  Praha 2016
  • (alternativa Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie anebo Frank & Bernanke: Ekonomie)
  • Látka odpřednášená na přednáškách

Nepovinné materiály: