5EN105 Makroekonomie

Harmonogram přednášek

Klasifikace – viz Studijní a zkušební řád VŠE

Průběžný test bude psán v závěrečné části přednášky v 7. týdnu semestru. Studenti se musí dostavit na tento termín, další dodatečný termín nebude vypsán. Přihlašování na test bude možné prostřednictvím systému ISIS od 4. týdne semestru. Test bude trvat  30 minut a bude obsahovat probraná témata 1.- 4. Z průběžného testu je možné dosáhnout maximálně 30 bodů.

Závěrečný test  bude mít písemnou formu a bude se psát ve zkouškovém období. Na závěrečný test je nutné se přihlásit přes systém isis.vse.cz  Struktura závěrečného testu je obdobná jako u průběžného testu, pouze ve dvojnásobném rozsahu a je z celé látky předmětu. Test bude trvat  60 minut a je z něj možné dosáhnout maximálné 70 bodů.

Studenti s hodnocením 4+ po prvním pokusu závěrečného testu mají možnost psát náhradní test v závěru zkouškového období. Náhradní test odpovídá závěrečnému testu. Jiné povinnosti nahrazovat nelze.

Omluvy
Předmět lze omluvit jen z vážných zdravotních důvodů. Student musí doložit svou nemoc průkazem o pracovní neschopnosti nebo jiném formálně akceptovatelném formuláři potvrzeného lékařem.

Povinný rozsah látky

  • Holman, R.: Ekonomie (alternativa Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie)
  • Látka odpřednášená na přednáškách