5EN203 Makroekonomie I.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zaměření předmětu
Předmět objasňuje účinky makroekonomických politik s využitím základních modelů v podmínkách uzavřené a otevřené ekonomiky. Využívá pokročilejší analýzy problematiky nezaměstnanosti a inflace, jakož i představuje nejběžnější modely ekonomického růstu. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni lépe porozumět fungování ekonomického systému jako celku, nahlédnout do problematiky ekonomického růstu a zjistit možnosti a meze jednotlivých teorií, využít základní kvantitativní aparát při modelování agregátních ekonomických jevů, jakož i pochopí specifické problémy otevřenosti a vzájemné provázanosti jednotlivých ekonomik.

Přednášky

Program přednášek

Semináře – cvičení

Program cvičení

Obsah kurzu a povinnosti 

Práce na cvičeních. Studenti se zúčastňují cvičení a připravují se již od samého začátku semestru. Na cvičeních se v průběhu semestru píší dva malé testy (2×10 bodů, 4. a 12. týden). Problematika požadovaná v testech odpovídá tématům řešených v předchozích cvičeních. Maximální možný počet bodů, které lze získat ze cvičení, je 20 bodů.

Průběžný test. Průběžný test se píše 8. týden výuky na přednášce. Obsah testu se skládá z látky probírané na přednáškách, cvičeních a z povinné literatury. Maximální možný počet bodů k získání z průběžného testu je 30 bodů.

Závěrečný test. Závěrečný test se píše během zkouškového období. Maximální možný počet bodů k získání ze závěrečného testu je 50 bodů. Obsah testu se skládá z látky probírané na přednáškách, cvičeních a z povinné literatury. Na řádný termín testu je student povinen se přihlásit přes systém ISIS, začátek přihlašování je od 10. týdne výuky. Studenti, kteří obdrží známku 4+, a ti, kteří řádně omluví svoji nepřítomnost na řádném termínu závěrečného testu, na který byli přihlášeni, se budou hlásit (opět přes ISIS) na náhradní a opravný termín závěrečného testu.

Klasifikace

Klasifikace – ECTS stupnice – viz Studijní a zkušební řád VŠE

Pro úspěšné složení zkoušky studenta se předpokládá znalost:

  • obsahu všech přednášek
  • obsahu všech cvičení
  • povinné literatury

Materiály k výuce – literatura

  • Holman, R.: Makroekonomie, středně pokročilý kurz
  • Dornbusch, R., Fischer S., Startz, R.: Macroeconomics (mathematic expositions up to lectured level)
  • Mankiw G. : Macroeconomics (5th ed.)

nebo nebo

Podrobnější přiřazení studijních materiálů k cvičením a přednáškám si prohlédněte sylaby výše.

 

Další materiály

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti