5EN302 Ekonomie veřejného sektoru

Základní literatura:

  • Stiglitz, J.E.: Ekonomie veřejného sektoru, Praha, Grada. 1997, 80-7169-454-1
  • Buchanan, J.M.: Veř. finance v dem. systému, Brno, Computer Press, 1998, 80-7226-116-9
  • Vorlíček, J.: Úvod do ekonomie veř. sektoru, Praha, Oeconomica, 2008, 978-80-245-1419-2

Aktuální informace viz sylabus předmětu v InSIS.