5EN303 Organizace trhů a odvětví I.

Na přednáškách budou vyloženy základní pojmy, koncepty a teoretické modely tržních struktur. Budou vysvětleny zdroje monopolu a předpoklady konkurence, strategie firem a dopady na blahobyt. Budou prezetovány výsledky relevantních empirických studií a příklady z aplikace soutěžního práva.

Na cvičeních budou počítány příklady na modelování nedokonalé konkurence mj. s využitím teorie her. Předpokládá se znalost mikroekonomie, diferenciálního a integrálního počtu a znalost základních algebraických a nealgebraických funkcí v rozsahu povinného kurzu matematiky na VŠE.

Zkouška

Průběžný test: bude vypsán jediný termín, který bude sdělen v průběhu semestru. Test se píše na 7. přednášce a bude trvat 60 minut. Studenti se přihlašují prostřednictvím ISISu. Dodatečný termín nebude vypsán. Do testu budou zařazeny příklady včetně grafických úloh k tématům probraným na cvičeních 1 až 5, otázky z teorie a z probraných témat na přednáškách 1 až 5. Průběžný test je volitelný a maximum získaných bodů je 30.

Závěrečný test: budou vypsány tři terminy ve zkouškovém období. Termíny budou sděleny v průběhu semestru. Předtermín nebude vypsán. Test bude trvat 90 minut a bude obsahovat otázky z teorie, příklady a grafy vztahující se k celému povinnému rozsahu látky. Maximum získaných bodů je 70. Studentům, kteří nepsali průběžný test budou body vynásobeny koef. 1,42857. Studenti s hodnocením 4+ po prvním pokusu závěrečného testu (známka odpovídá 50-59 celkově dosažených bodů) mohou psát opravný test. Povinný rozsah látky:

Přednášky (viz rozpis níže)

Učebnice:
O. Shy, 1996, Industrial Organisazation, The MIT Press (viz níže vybrané kapitoly ).

Články v odborných časopisech:

 • Server KekeBooks – obsahuje další odborné články a literaturu
  Látka probíraná na cvičení Literatura
  1 Výklad analytických nástrojů, Teorie her (Shy),
  cvičebnice K1 a K2 (nákladové funkce)
  Shy K1, Shy K2, str. 11-21, Shy K3.1 a 3.2
  2 DK na trhu, inverzní a reziduální poptávka, monopol a elasticita, mark-up pricing, LI, CS, PS, DWL, cvičebnice K 3, 4, 5 a 6 Shy K4 a K5.1 a 5.2
  3 Cenová diskriminace 1. a 3. stupně
  Cvičebnice K 7
  Shy K5.3 a 5.4
  4 Cournotova konkurence, Stackelbergův model, cvičebnice K10 Shy K 6.1,6.2, 6.3,6.4, 6.5
  5 Bertrandův model, model cenového vůdce, koluze při homogenním produktu,
  kartel jako vězňovo dilema, cvičebnice K10
  Shy K 6.1,6.3, 6.4, 6,5
  6 Cournot, Bertrand, koluze s diferencovaným produktem Shy K 7.1
  7 Trestání Cournotovou a Bertrandovou konkurencí cvičebnice ,
  Chamberlinův model, cvičebnice K8
  Shy K 7.2
  8 Prostorový model, cvičebnice K8 Shy K 7.3
  9 Měření tržní koncentrace, cvičebnice K9 ,
  Diskuse článku Demzetz (1973)
  Shy K 8.1 a 8.2
  10 Diskuse článku Stigler (1971), Salop (1979), Shy K 8.3 a 8.4
  11 Diskuse článku Kamien a Schwarzova (1975) Shy 9.1 a 9.4
  12/13 Opakování Zemplinerová (2006)