5EN305 Ekonomie trhů práce

Podmínky ukončení kurzu:

 

 1. Reading – test  z článku  Shurchkov, O., Eckel, C.,  Gender  Differences in Behavioral Traits and Labor Market Outcomes (2017)( for the  Averett, S., Argys, L., Hoffman, S.:  Oxford Handbook on Women and the Economy, 2018, Oxford University Press, ISBN 9780190628963)    

Termín: na poslední, tj. na 13. přednášce.

Hodnocení: max. 20 bodů.

 

 1. Závěrečný písemný test. Test se skládá z pěti vysvětlovacích otázek (krátké vysvětlení problému) a ze tří příkladů  (vysvětlení + grafické řešení – model).

Součástí závěrečného testu je zpracování krátké eseje k zadanému tématu, v němž student prezentuje znalosti z kurzu, orientaci v tématu i připravenost formulovat a argumentovat svůj vlastní názor.

Termíny ve zkouškovém období, na vybraný termín je třeba se přihlásit přes InSIS.

Hodnocení: max. 50 bodů z písemného testu + max. 30 bodů z eseje; doba vypracování celkem 90 minut.

 

Osnova kurzu:

 1. Teorie nabídky práce (vč. vlivu daní, household labour supply model, labour supply over the life cycle).
 2. Teorie lidského kapitálu (vč. alternativních teorií: screening and signalling hypothesis).

Vzdělání (statek soukromý x veřejný, pozitivní externalita,…)

 1. Teorie poptávky po práci (odvození v krátkém a dlouhém období, elasticita substituce).
 2. Tržní rovnováha a alokační efektivnost (kompenzující mzdové rozdíly a nerovnosti, Lorenz curve).
 3. Nedokonalá konkurence na trhu práce (monopson, bilaterální monopol).
 4. Odbory a kolektivní vyjednávání (insider-outsider theory, efficient bargain model, right to manage model).

Zákoník práce

 1. Vláda a trh práce. Právní prostředí a regulace (daně, subvence). Dobývání renty.

Minimální mzda- aktuální debata.

 1. Motivační mzdy. Teorie efektivnostních mezd (model with no-shirking supply curve, the fair wage-effort hypothesis). Teorie duálních trhů. Externí a interní trhy práce.
 2. Diskriminace na trhu práce (preference diskriminovat, tržní síla, crowding hypothesis,  Oaxaca decomposition). Diskriminace a právo (Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.), 2007, Rovnost a diskriminace, Praha, C. H. Beck ), Antidiskriminační zákon.

Rovnost, rovný přístup, rovné příležitosti, afirmativní akce. Ekonomická analýza práva.

 1. Migrace na trhu práce. Neoklasická teorie migrace. Roy model, imigrační přebytek.
 2. Personální ekonomie (základní principy odměňování, implicitní a explicitní kontrakty, principal-agent model, zaměstnanecké benefity).
 3. Teorie nezaměstnanosti. The Beveridge curve.
 4. Přerozdělování a stát blahobytu. Globalizace a trhy práce.

 

 

Literatura:

Z ISBN 978-80-7400-719-4 Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce. Brožová D., 2018

Z  ISBN 978-80-245-1880-0 Kapitoly z  ekonomie trhů práce. Brožová, D., 2012

 

D  ISBN  978-0-07-017270-8  Labor economics. Borjas G., 2010

D  ISBN 978-0-32-428879-7 The Economics of Labor Markets. Kaufman, B. E., Hotchkiss, J. L., 2006

D  ISBN 978-0-415-25985-1  Labour economics. Smith, S., 2003

D  ISBN 978-0-262-02770-0 Labor Economics. Cahuc, P., Carcillo, S., Zylberberg, A., 2014