5EN305 Ekonomie trhů práce

Podmínky ukončení kurzu:

 

 1. Reading – testík z paperu Kaufman, B.,E., Institutional economics and the minimum wage: broadening the theoretical and policy debate. Industrial and Labor Relations Review, vol. 63, No. 3 (April 2010), pp. 427-453 (stable URL: http://www.jstor.org/stable/40649711)  

K dispozici na http://kekebooks.cz

Termín: na poslední, tj. na 13. přednášce.  

Hodnocení:  max. 20 bodů.

 

 1. Závěrečný písemný test. Test se skládá  z pěti vysvětlovacích otázek (krátké vysvětlení problému) a ze tří příkladů  (vysvětlení + grafické řešení – model). 

Součástí závěrečného testu je zpracování krátké eseje k zadanému tématu, v němž student prezentuje znalosti z kurzu, orientaci v tématu i připravenost formulovat a argumentovat svůj vlastní názor.

Termíny ve zkouškovém období, na vybraný termín je třeba se přihlásit přes ISIS.

Hodnocení: max. 50 bodů z písemného testu + max. 30 bodů z eseje.

 

Osnova kurzu:

 1. Teorie nabídky práce (vč. vlivu daní, household labour supply model, labour supply over the life cycle).
 2. Teorie lidského kapitálu (vč. alternativní teorie: screening and signalling hypothesis).

Vzdělání ( statek soukromý x veřejný, pozitivní externalita,…)

 1. Teorie poptávky po práci (odvození v krátkém a dlouhém období, elasticita substituce).
 2. Tržní rovnováha a alokační efektivnost (kompenzující mzdové rozdíly a nerovnosti, Lorenz curve).
 3. Nedokonalá konkurence na trhu práce (monopson, bilaterální monopol).
 4. Odbory a kolektivní vyjednávání (insider-outsider theory, efficient bargain model, right to manage model).

Zákoník práce

 1. Vláda a trh práce. Právní prostředí a regulace (daně, subvence, minimální mzda). Dobývání renty.
 2. Motivační mzdy. Teorie efektivnostních mezd (model with no-shirking supply curve). Externí a interní trhy práce.

 

 1. Diskriminace na trhu práce (preference diskriminovat, tržní síla, crowding hypothesis,  Oaxaca decomposition). Diskriminace a právo (Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.), 2007, Rovnost a diskriminace, Praha, C.H.Beck ), Antidiskriminační zákon.

Rovnost, rovný přístup, rovné příležitosti, afirmativní akce.

(Rothbard, M., 2001, Ekonomie státních zásahů, Nemožnost rovnosti (kap.6, část5) – materiály k výuce)

            Ekonomická analýza práva. 

 1. Migrace na trhu práce. Neoklasická teorie migrace. Roy model, imigrační přebytek.
 2. Personální ekonomie. Základní principy odměňování, implicitní a explicitní kontrakty, principal-agent model. 
 3. Teorie nezaměstnanosti. Beveridge curve.
 4. Přerozdělování a stát blahobytu. Globalizace a trhy práce.

  

 

Literatura:

Z  ISBN 978-80-245-1880-0 Kapitoly z ekonomie trhů práce, Brožová, D., 2012 

D  ISBN 80-245-1120-7 Kapitoly z ekonomie trhů práce, Brožová, D., 2006

D  ISBN  978-0-07-017270-8  Labor economics, Borjas G., 2010  

D  ISBN 978-0-32-428879-7 The Economics of Labor Markets, Kaufman, B.,E., Hotchkiss, J.L., 2006

D  ISBN 978-0-415-25985-1  Labour economics, Smith, S. , 2003 

 

D  Akerlof, G.A., Yellen, J.L. The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment.  Quarterly Journal of Economics, Vol. 105, No. 2, 1990, pp. 255-83.

D Boyer, G.R., Smith, R.S. The Development of the neoclassical tradition in labor economics. Industrial and Labor Relations Review, Vol. 54, No. 2, 2001, pp. 199-223.

D Doeringer, P.B., Piore, M.J. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. M.E.Sharpe Inc. 1985, ISBN 978-076-5632128. Orig. Lexington, Mass., D.C. Heath, 1971.