5EN306 Aplikované kvantitativní metody

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zaměření předmětu
Předmět ukazuje a umožňuje zvládnout principy tvorby ekonomických modelů s důrazem na ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vytvořit jednoduchý ekonomický model, najít vhodná data a použít standardní ekonometrické nástroje k zodpovězení
výzkumné otázky.

 

Přednášky

Navštivte: Dokumentový server InSIS

Cvičení

Jan Zouhar – osobní stránky (www)

Ukázky zadání

Ukázka zadání domácího úkolu ZS2009 (pdf)

Řešení domácího úkolu ZS2009 (pdf)
Ukázka zadání závěrečného testu (pdf)

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti