5EN403 Makroekonomie II

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zaměření předmětu
Předmět se zabývá makroekonomickou teorií na pokročilé úrovni a podává přehled aktuálního vývoje v oblasti makroekonomie. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět pokročilejším problémům makroekonomie. Osvojí si modelový přístup k řešení problémů a přivyknou ke standardní metodologii ekonomie.

Obsah předmětu

  1. Solowův model. Základní empirie ekonomického růstu. Předpoklady modelu. Dynamika modelu. Dopady změny míry úspor. Zlaté pravidlo akumulace kapitálu. Kvantitativní implikace. Rychlost konvergence. Empirická verifikace modelu.
  2. Ramsey-Cass-Koopmans model. Předpoklady modelu: firmy, domácnosti, maximalizace užitku v nekonečném horizontu. Dynamika modelu, fázový diagram. Důsledky poklesu diskontní míry. Efekty vládních nákupů.
  3. Diamond model. Předpoklady modelu. Dynamika modelu. Stabilita stálých stavů. Dynamická neefiktivnost. Penzijní systémy.
  4. Nová teorie růstu. Model s lidským kapitálem. Model výzkumu a vývoje. Dynamika akumulace znalostí. Dynamika akumulace kapitálu. Stabilita modelu. Determinanty investic do výzkumu.
  5. Empirie hospodářských fluktuací. Lucasův model. Případ dokonalých informací. Případ neúplných informací. Hypotéza racionálních očekávání. Empirická verifikace modelu.
  6. Teorie reálného hospodářského cyklu. Mezičasová substituce práce. Technologické šoky. Fiskální politika v RBC. Možnosti testování modelu.
  7. Nová keynesovská ekonomie. Základní model. Náklady přizpůsobení ceny. Nominální a reálné rigidity. Model rozkolísaného cenového přizpůsobení. Empirická verifikace modelu.
  8. Moderní teorie nezaměstnanosti. Model efektivnostních mezd. Shapiro-Stiglitz model.

Literatura
ROMER, D. Advanced macroeconomics Boston Irwin/McGraw-Hill 2006 0-07-287730-8

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti