5EN456 Applied Quantitative Methods II

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zaměření předmětu:

Předmět ukazuje principy tvorby ekonometrických modelů s důrazem na ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků. Je pokračování bakalářské verze kurzu. Důraz je kladen na identifikaci kauzality.

Obsah předmětu:
Modely simultánních rovnic, Limited dependent variable models, Matching, Heckmanův model selekce, Kvantilová regrese, Regression discontinuity, DUMMY proměnné (panelová data), Difference in Differences (panelová data), Monte Carlo simulace, Odhad fuknce poptávky

 

Požadavky na ukončení:

Vypracování kritických reviews k článkům – 40%

Vypracování semestrální práce  – 60%

 

Student vypracuje k podkladovému článku krátký konspekt (kritické shrnutí s případnými výtkami a/anebo otázkami a/anebo náměty k vylepšení atd. v rozsahu 1500-3000 znaků). Toto zašle na e-mailovou adresu přednášejícího dle rozpisu a v kopii garantovi kurzu nejpozději do úterý 23:59 v předvečer přednášky.

Každý konspekt je hodnocen 0-4 body.

Semestrální práce bude zadána po 6té přednášce. Termín dokončení je 20. 1. 2012. Pro účel odevzdání bude otevřena odevzávárna v ISISu.

 

Přednášející (abc)

Peter Bolcha (NF VŠE)

Eva Hromádková (CERGE-EI, ČNB)

Klára Kalíšková (CERGE-EI)

Jiří Lahvička (NF VŠE)

Josef Montag (MU Brno, CERGE-EI)

 

Program přednášek ZS 2012/13

 Přednáška 1

Peter Bolcha – Identifikace kauzality v společenských jevech

Review z těchto článků je nepovinné – o pravidlech review budete instruováni na první přednášce.

Austan Goolsbee, Chad Syverson: How do Incumbents Respond to the Threat of Entry? Evidence from the Major Airlines, Quarterly Journal of Economics (2008)

Volume: 123, Issue: 4, Publisher: MIT Press, Pages: 1611-1633

www.econ.jhu.edu/People/Harrington/2611/Goolsbee-Syverson.pdf

Zejména pro studenty, kteří již znají výše uvedený článek a pro studenty obzvlášť zvídavé (a pilné):

Ginger Zhe Jin and Phillip Leslie: The Effect of Information on Product Quality: Evidence from Restaurant Hygiene Grade Cards; The Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, No. 2 (May, 2003), pp. 409-451; http://www.jstor.org/stable/25053911

 

Přednáška 2

Eva Hromádková – Limited Dependent Variable Models (intro, Probit, Logit etc.)

Munnell, et al. “ Mortgage Lending in Boston: Interpreting HMDA Data.” American Economic Review 86(1):25-53. 1996.

support: Wooldridge – Introductory Econometrics: Limited Dependent Variable Models, Chapter 17

 

Přednáška 3

Eva Hromádková – Regression Discontinuity

Angrist, J.D., V. Lavy, „Using Maimonides’ Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement, „Quarterly Journal of Economics, 114(2), 1999, 533-575.

Support reading: Lee, D. „Randomized experiments from non-random selection in U.S. House elections“ Journal of Econometrics 142 (2008) 675–697

Advanced reading: G.W. Imbens, T. Lemieux. „Regression discontinuity designs: A guide to practice“. Journal of Econometrics 142 (2008) 615–635

 

Přednáška 4

Eva Hromádková – Panel Data Issues

Rockoff , Jonah E. „The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data“ , The American Economic Review, Vol. 94, No. 2, January 3-5, 2004 (May, 2004), pp. 247-252

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3592891

 

Přednáška 5

Josef Montag – Difference in Differences

Montag, J.: Radical Change in Traffic Law: Effects on Road Safety in the Czech Republic, http://ssrn.com/abstract=1595882

 

Přednáška 6 

Josef Montag – Transformation of Variables

Montag, J.: Gender Gap Among Gays and Lesbians

http://ssrn.com/abstract=1624284

support: dle instrukcí z e-mailu

 

Přednáška 7

Josef Montag – Use of LDV models

Montag, J.: Is Pro-Labor Law Pro-Women? Evidence from India

http://ssrn.com/abstract=1676914

support: dle instrukcí z e-mailu

 

Přednáška 8

Peter Bolcha – Matching Estimator

Lechner M. 2000. An Evaluation of Public-Sector-Sponsored Continuous Vocational Training Programs in East Germany; The Journal of Human Resources, Vol. 35, No. 2 (Spring, 2000), pp. 347-375 Published by: University of Wisconsin Press

http://www.jstor.org/pss/146329

Support reading: Caliendo, M.,  Koepning S. 2008. Some Practical Guidance for the Imple-mentation of Propensity Score Matching,http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp1588.html

 

Přednáška 9

Klára Kalíšková – Heckman’s selection models:

Eissa, N., and Hoynes, H. W. (2004). Taxes and the labor market participation
of married couples: The earned income tax credit. Journal of Public Economics,
88(9-10), pp. 1931-1958.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272703001440

Support reading: Wooldridge, Introductory Econometrics, chapter 17.4., 17.5.

 

Přednáška 10

Klára Kalíšková  – Instrumental variable approach:

Currie, J., and Gruber, J. (1996). Health insurance eligibility,
utilization of medical care, and child health.
Quarterly Journal of Economics, 111 (2), pp. 431-466.
http://qje.oxfordjournals.org/content/111/2/431.full.pdf

 

Přednáška 11

Jiří Lahvička – Estimation of Sports Attendance Demand

Garcia, Rodriguez: Sports Attendance: A Survey of the Literature 1973-2007, www.rdes.it/RDES_2_09_Villar_Guerrero.pdf 
Support reading: Jiří Lahvička: Attendance of Ice Hockey Matches in the Czech Extraliga

 

Přednáška 12

Jiří Lahvička – Monte Carlo Method

Lahvička, Jiří: Attendance of Ice Hockey Matches in the Czech Extraliga, kapitola 5.4, hlavně 5.4.6; diplomová práce 2011 (isis.vse.cz)
Support reading: Jorg Bewersdorff: Luck, Logic and White Lies, kapitola 15 (The Monte Carlo method) http://books.google.cz/

 

Přednáška  13

Jiří Lahvička – Kvantilová regrese

Elisa Rose Birch, Paul W. Miller: Student outcomes at university in Australia: A quantile regression Approach, WP

http://ideas.repec.org/p/uwa/wpaper/05-26.html   (případně lepší  a novější verze na stránkách přednášejícího)

 

Název projektu:Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti