5EN511 Mikroekonomie III

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zaměření předmětu
Předmětem je standardní, učebnicová mikro-ekonomická analýza v provedení „advanced“. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pomocí Kuhnova-Tuckerova teorému řešit základní optimalizační úlohy, vysvětlit ekonomický význam duálních proměnných, formálně reprezentovat nejrůznější substituční jevy a definovat efektivnost

Předmět je rozčleněn do těchto navazujících témat:

 1. Úvod do problému: teorie rozhodování, axiomy racionality.
 2. Věta o existenci funkce užitku; maximalizace užitku.
 3. Kuhnův-Tuckerovův teorém.
 4. Zisk a spotřebitelský užitek jako zvláštní případy funkce užitku. Indiferenční čáry.
 5. Produkční funkce a rozpočet jako zvláštní případy vymezení množiny přípustných variant.
 6. Ekonomická vs. technologická substituce.
 7. Optimum a trajektorie optima – úlohy komparativní statiky. Normální vs. méně normální případy.
 8. Poptávková a nabídková funkce – pro firmu, resp. spotřebitele.
 9. Royova identita. Optimální hodnota duální proměnné – její ekonomická interpretace; oceňování přísnosti omezení.
 10. Slutského věta.
 11. Edgeworthova krabice.
 12. Všeobecná rovnováha v produktivní ekonomice.
 13. Efektivnost.

Literatura:
GRAVELLE, H. & REES, R. Microeconomics London Prentice Hall 2004 0-582-40487-8
HLAVÁČEK, J. & TŘÍSKA, D. Úvod do mikroekonomické analýzy Praha Karolinum 1991 80-7066-424-X
Varian, H.R., Microeconomic Analysis, 3rd Edition, 1992

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti