5EN513 Makroekonomie III

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Zaměření předmětu
Předmět se zabývá makroekonomickou teorií otevřené ekonomiky na pokročilé úrovni. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět ekonomickým vztahům v malé otevřené ekonomice se speciálním důrazem na vývoj běžného účtu platební bilance a měnového kurzu.

Obsah předmětu
Po úvodní rekapitulaci znalostí mezinárodní makroekonomie na středně pokročilé úrovni začíná první blok přednášek diskusí neoklasického modelu ekonomického růstu pro malou otevřenou ekonomiku. Pozornost se přitom soustřeďuje zejména na jeho problémy a možnosti jejich řešení vzhledem k pozorovaným datům. V návaznosti na model ekonomického růstu je s využitím Balassova-Samuelsonova efektu diskutována reálná a nominální konvergence rozvíjejících se ekonomik. Následně jsou v rámci modelu s nekonečným rozhodovacím horizontem ekonomických subjektů a modelu překrývajících se generací diskutovány mezičasová směna mezi ekonomikami a determinace rovnovážného salda běžného účtu platební bilance. Druhý
blok přednášek začíná modely měnových krizí a postupně jsou diskutovány modely první, druhé a třetí generace. Dále navazuje přednáška věnovaná volbě kurzového režimu a teorii optimálních měnových zón. Závěr je pak věnován modelu monetárního cyklu pro malou otevřenou ekonomiku s důrazem na diskusi možností řízení měnového kurzu.

Struktura předmětu:
1) P1 – Mundell-Fleming-Dornbusch model
Otevřená ekonomika v dlouhém období
2) P2 – Neoklasický model růstu pro otevřenou ekonomiku (rozšíření o lidský kapitál)
3) P3 – Reálná a nominální konvergence, reálný kurz a Balassa-Samuelsonův efekt
4) P4 – Mezičasové rozhodování a běžný účet platební bilance
5) P5 – Dynamika běžného účtu I: Hypotéza permanentního důchodu v malé otevřené
ekonomice
6) P6 – Dynamika bežného účtu II: Model překrývajících se generací (OLG)
Stabilizační politika v otevřené ekonomice
7) P7, P8, P9 – Modely měnových krizí (I, II a III generace)
8) P10 – Volba kurzového režimu a teorie optimálních měnových zón
9) P11, P12 – Model monetárního cyklu v malé otevřené ekonomice

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Účast na přednáškách 26 h
Příprava semestrální práce 20 h
Příprava na průběžný test (testy) 20 h
Příprava na závěrečný test 38 h
Celkem 104 h

Požadavky na ukončení (váha):
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 10 %
Vypracování semestrální práce 20 %
Absolvování průběžného testu (testů) 20 %
Absolvování závěrečného testu 50 %
Celkem 100 %

Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test pokrývá obsah celého kurzu.

Literatura:

OBSTFELD, M. — ROGOFF, K. S. Foundations of international macroeconomics Cambridge, Massachusetts MIT Press 1998 0-262-15047-6
Z HOLUB, T. — ČIHÁK, M. Price convergence : what can the Balassa-Samuelson model tell us? Praha Czech National Bank 2003
Beneš, J., Hurník, J. and Vávra, D., 2008, “Exchange Rate Management and Inflation Targeting: Modeling the Exchange Rate in Reduced-Form New Keynesian Models“, Czech Journal of Economics and Finance, vol. 58, 3-4, pp. 166-194.
Calvo, G. A., and C. M. Reinhart. “Fear of Floating.” Cambridge, MA, NBER Working Paper, 7993, 2000.
Chang, R. and Velasco, A., 1998, “Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model,” NBER Working Paper Series, no. 6606 (http://www.nber.org/papers/w6606).
Krugman, P., 1999, “Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises,” International Tax and Public Finance, vol. 6, pp. 459-472.
Mundell, R., 1961, “A Theory of Optimum Currency Areas,” American Economic Review, vol. 51, pp. 657-664.
Obstfeld, M., 1996, “Models of Currency Crises with Self-fulfilling Features,” European Economic Review, vol. 40 (April), pp. 1037-48.
Working Paper, no. 8/2003, Prague: Czech National Bank (http://www.cnb.cz/en/pdf/wp8-2003.pdf).

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti