5EN375 – Recent financial crises: Theory and evidence

5EN375 – Recent financial crises: Theory and evidence

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Zajímají tě finanční krize? Chceš být v obraze ohledně věcí, které hýbou nejen světem financí? Katedra ekonomie vypisuje nový kurz v AJ na téma nedávných finančních krizí: 5EN375 – Recent financial crises: Theory and evidence. Více info na google stránce kurzu: https://sites.google.com/site/htfinancialcrises/about-the-course.

 

Are you interested in financial crises? Do you want to be informed about things that move the world of finance? Department of Economics has a new course on topic of recent financial crises: 5EN375 – Recent financial crises: Theory and evidence. For more information see the google site of the course: https://sites.google.com/site/htfinancialcrises/about-the-course.